Để tạo dữ liệu trắng nhằm mục đích học tập, thực hành. Hãy làm như hình dưới.
– Chạy mở phần mềm vào Trợ giúp/ Bộ dữ liệu trắng/OK
Cách Xóa - Tạo Dữ Liệu Trắng Trong Fast Accounting 10.2R2 2

Vậy là có bộ dữ liệu trắng để thực hành rồi.

Thủ thuật hay – Chia sẻ thành công!
http://nguyennhatthien.blogspot.com/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here