Cách cài đặt  net framework 3.5 trên Windows 8

       Net framework là gì?
       NET. là một phần không thể thiếu của nhiều ứng dụng chạy trên Windows và cung cấp các chức năng phổ biến đối với những ứng dụng chạy.
       Đối với cá nhân và người sử dụng net framework cung cấp và hỗ trợ chạy một ứng dụng trên máy tính.
       Đối với các nhà phát triển, các NET Framework cung cấp một mô hình lập trình toàn diện và phù hợp trong việc xây dựng và phát triển các ứng dụng một cách trực quan tuyệt đẹp, đảm bảo cả về thông tin và tính an toàn.
       Hiện nay microsoft đã phát triển net framework lên phiên bản 4.5, tuy nhiên với người sử dụng với mục đícth để hỗ trợ chạy các ứng dụng thì net framework 3.5 đã đảm bảo.
       Một cách đơn giản nhất cài đặt net framework 3.5 trên Windows 8 từ đĩa hoặc usb chứa file cài đặt của windows.
       Bước 1: Mở CMD bằng cách bấm < Windows X> chon Command prompt (Admin)
       Bước 2: Mở My computer quan sát các ỗ đĩa ngoài và xác định ổ đĩa chứa File cài đặt win 8 (xem hình dưới)

Cách cài đặt  net framework 3.5 trên Windows 8

 Sau đó Copy đoạn sau:
       dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:X:sourcessxs

       Với X là tên ỗ đĩa DVD chứa file cài đặt windows

 Ví dụ tên ỗ đĩa cài đặt Windows là ỗ H như trong hình thì ta cần thay đổi đoạn mã trên thành
       dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:H:sourcessxs
 bạn cần đợi trong ít phút để Windows nạp chúng vào hệ thống.
( Xem hình đã test thành công)

Cách cài đặt  net framework 3.5 trên Windows 8

   Cách 2: Cài đặt online áp dụng cho Windows 7, Windows 8
   Bước 1: vào Control Panel và chọn mục Programs

Cách cài đặt  net framework 3.5 trên Windows 8

    Bước 2: Vào Turn Windows fetures on or off

Cách cài đặt  net framework 3.5 trên Windows 8
    Bước 3: Check 2 mục Net 3.5 và Net 4.5 bấm Ok đợi Windows tự cập nhật
Cách cài đặt  net framework 3.5 trên Windows 8
Nhatthienkt’s blog chúc các bạn thành công!              

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here