Thông thường khi bạn mở trình phát nhạc bằng Windows Media Player thì chương trình này sẽ truy tìm các tệp tin chứa trong thư viện (libralies) âm nhạc (Music) như hình dưới.

Hướng dẫn thêm Tài liệu, âm nhạc, hinh ảnh và Video vào thư viện Windows 7

    Nếu như không có tập tin nào trong thư mục Music thì trình phát nhạc Windows Media Player sẽ báo rỗng. Buộc bạn phải bổ sung hoặc chỉ dẫn tập tin chỉ định rỏ ràng về đường dẫn.
    Nếu bạn copy tất cả file nhạc vào thư mục MUSIC này thì phát sinh hai nhược điểm
      + Giảm không gian lưu trữ trên ỗ đĩa C ( nếu ỗ C là nơi cài Windows), một cái mà bạn cần biết thêm là ỗ đĩa đã được sử dụng chứa hệ điều hành và các chương trình ứng dụng thì sẽ không nên lưu trữ bất cứ thứ gì khác vì sẽ làm chậm và treo máy.
     +  Bất tiện và có thể bị mất dữ liệu khi máy tính buộc phải cài mới hoàn toàn ( cài lại windows) vì một số trường hợp không thể Restore lại.
   Trên đây là mình chỉ ví dụ trong thư viện âm nhạc 
   Để đơn giản giải quyết vấn đề trên trên Hệ điều hành Windows có cung cấp Include folders in a library ( Một thư viện chứa các thư mục ỗ ngoài). Cách làm như sau:
Ví dụ mình có một thư mục Cha có tên là nhac nằm trên ỗ đĩa cứng G để tạo link liên kết vào thư mục Music trong thư viện (libralies) trên ỗ đĩa C thì chỉ cần chọn thư mục đó và chọn Inclde in libraly/ Music
Hướng dẫn thêm Tài liệu, âm nhạc, hinh ảnh và Video vào thư viện Windows 8
     Quan sát trong thư viện  ta sẽ thấy nhac (G:) đã được tạo Hướng dẫn thêm Tài liệu, âm nhạc, hinh ảnh và Video vào thư viện Windows 9

    Khi đó bạn khởi động Windows Media Player lên thì tất cả các bài nhạc nằm trong thư mục nhac trên ỗ đĩa G sẽ được cập nhật đầy đủ.

Hướng dẫn thêm Tài liệu, âm nhạc, hinh ảnh và Video vào thư viện Windows 10
Hãy làm tương tự với Videos, Pictures, Documents, <tự tạo>, .. 

Mục đích của mẹo nhỏ này nhằm cung cấp link để thư viện Windows có thể tự động cập nhật thông tin, tập tin thư mục, … khi ta bổ sung chúng trên thư mục gốc.
   Chú ý rằng:
+ Tính năng này áp dụng trên các phiên bản Wibdows 7, Windows 8 Windows 8.1
+ Nếu bạn xóa tập tin tại thư viện thì tập tin trên thư mục gốc cũng bị xóa
+ Bạn có thể thêm nhiều thư mục với tên đặt tuy ý

Hướng dẫn thêm Tài liệu, âm nhạc, hinh ảnh và Video vào thư viện Windows 11

+ Bạn có thể hủy hoặc xóa bỏ liên kết tới thư viện mà không làm xóa chúng trên thư mục gốc

Hướng dẫn thêm Tài liệu, âm nhạc, hinh ảnh và Video vào thư viện Windows 12

nhatthienkt’Blog thủ thuật hay Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here