VPN (viết tắt cho Virtual Private Network) là một mạng dành riêng để kết nối các máy tính của các công ty, tập đoàn hay các tổ chức với nhau thông qua mạng Internet công cộng. Nói nôm na VPN là một mạng bao gồm các máy tính được kết nối với nhau bằng nhiều phương pháp kết nối và ở mọi vị trí trên toàn cầu.
     Để thay đổi IP nhằm tạo IP ảo trên PC của bạn thông qua mạng ảo VPN cho các mục đích sử dụng internet công cộng các bạn làm như sau.
    Bước 1: Hãy truy cập trang http://www.vpnour.com/free-vpn-service sau đó gạt nút sang mở khóa đồng ý và click GET VPN INFO
Sử dụng VPN có sẵn trên Win 7/8/8.1 để thay đổi IP ổn định và thành công 8
      Bước 2: Thông tin VPN được cung cấp

Sử dụng VPN có sẵn trên Win 7/8/8.1 để thay đổi IP ổn định và thành công 9
      Bước 3: Tiến hành thiết đặt
      Vào Control PanelNetwork and InternetNetwork and Sharing Center

Sử dụng VPN có sẵn trên Win 7/8/8.1 để thay đổi IP ổn định và thành công 10
Sử dụng VPN có sẵn trên Win 7/8/8.1 để thay đổi IP ổn định và thành công 11

   VPN đã được tạo. Bây giờ tiến hành cung cấp các thuộc tính bảo mật.

Sử dụng VPN có sẵn trên Win 7/8/8.1 để thay đổi IP ổn định và thành công 12

   Bước 4: Kết nối mạng ảo
   Sử dụng tên ĐĂNG NHẬP: vpn123
                       MẬT KHẨU: Lấy ở bước 2
   Quan sát thấy hiện thị CONNECTED là đã thành công. 

Sử dụng VPN có sẵn trên Win 7/8/8.1 để thay đổi IP ổn định và thành công 13

  
Để kiểm tra các bạn vào trang http://ip-lookup.net/

Sử dụng VPN có sẵn trên Win 7/8/8.1 để thay đổi IP ổn định và thành công 14

Địa chỉ IP đã được thay đổi. Các bạn thõa mái online nhé. Có thể gọi skype activate windows,…

6 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here