Phần mềm thay thế microsoft Office - phần mềm văn phòng nguồn mở OpenOffice 4.0.1

Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ IP (IP là viết tắt của từ tiếng Anh: Internet Protocol – giao thức Internet) là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet.
Mỗi địa chỉ IP là duy nhất trong cùng một cấp mạng.
Một cách đơn giản hơn: IP là một địa chỉ của một máy tính khi tham gia vào mạng nhằm giúp cho các máy tính có thể chuyển thông tin cho nhau một cách chính xác, tránh thất lạc. Có thể coi địa chỉ IP trong mạng máy tính giống như địa chỉ nhà của bạn để nhân viên bưu điện có thể đưa thư đúng cho bạn chứ không phải một người nào khác.
CÁCH KIỂM TRA ĐỊA CHỈ IP MÁY TÍNH

Bất kỳ thiết bị mạng nào—bao gồm bộ định tuyếnbộ chuyển mạch mạngmáy vi tính, máy chủ hạ tầng (như NTPDNSDHCPSNMP, v.v.), máy in, máy fax qua Internet, và vài loại điện thoại—tham gia vào mạng đều có địa chỉ riêng, và địa chỉ này là đơn nhất trong phạm vi của một mạng cụ thể. Vài địa chỉ IP có giá trị đơn nhất trong phạm vi Internet toàn cầu, trong khi một số khác chỉ cần phải đơn nhất trong phạm vi một công ty.
Địa chỉ IP hoạt động như một bộ định vị để một thiết bị IP tìm thấy và giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, mục đích của nó không phải dùng làm bộ định danh luôn luôn xác định duy nhất một thiết bị cụ thể. Trong thực tế hiện nay, một địa chỉ IP hầu như không làm bộ định danh, do những công nghệ như gán địa chỉ động và biên dịch địa chỉ mạng.
           Địa chỉ IP do Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (IANA) quản lý và tạo ra. IANA nói chung phân chia những “siêu khối” đến Cơ quan Internet khu vực, rồi từ đó lại phân chia thành những khối nhỏ hơn đến nhà cung cấp dịch vụ Internet và công ty.

Làm sao để biết địa chỉ IP của máy tính?

Sử dụng CMD

Bước 1: Nhấn <Windows+R> nhập cmd sau đó Enter
Bước 2: Copy ipconfig /all và paste vào vị trí con trỏ nhấy chuột và Enter
CÁCH KIỂM TRA ĐỊA CHỈ IP MÁY TÍNH
Kết quả như sau:
CÁCH KIỂM TRA ĐỊA CHỈ IP MÁY TÍNH
Như vậy địa chỉ IP trên máy tính là: 192.168.1.101

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here