Đặt mặc định đơn vị cm (Centimet) trong Word 2013

Có khá nhiều đơn vị đo lường trong word, nhưng để dể hình dung nhất người ta thường dùng đơn vị centimet (cm), tiếng Việt là xentimét.

Vậy bạn có muốn bộ Office của mình cũng được mặc định là cm không? Khá là dể bắt đầu luôn nào.
Bước 1: Khỏi động Word lên.
Bước 2: Vào mục File
Đặt mặc định đơn vị cm (Centimet) trong Word 2013


Bước 3: Chọn mục Options

Đặt mặc định đơn vị cm (Centimet) trong Word 2013


Bước 4: Tùy chỉnh thành đơn vị Centimeters trong mục Show measurements in units of

Đặt mặc định đơn vị cm (Centimet) trong Word 2013

Đơn giản đúng không nào. Chúc các bạn thành công nhé.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here