Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ Word 2013, Excel 2013

Google Scholar là gì? 

Google Scholar cung cấp một phương pháp đơn giản để tìm kiếm các tài liệu mang tính học thuật trên quy mô rộng. Từ một địa điểm, bạn có thể tìm kiếm khắp nhiều ngành học và nguồn: bài viết được đánh giá độc lập, luận án, sách, bản tóm tắt và bài viết từ các nhà xuất bản học thuật, giới chuyên môn, kho lưu trữ bản thảo, các trường đại học và các tổ chức học thuật khác. Google Scholar giúp bạn xác định nghiên cứu thích hợp nhất trong thế giới nghiên cứu học thuật.
Google Scholar sản phẩm mới độc đáo của Google tìm kiếm tài liệu học tập

Các tính năng của Google Scholar

Google Scholar sản phẩm mới độc đáo của Google tìm kiếm tài liệu học tập
  • Tìm kiếm các nguồn đa dạng từ một vị trí thuận tiện
  • Tìm các bài viết, các tóm tắt và trích dẫn
  • Định vị toàn bộ bài viết qua thư viện của bạn hoặc trên trang web
  • Tìm hiểu về các bài viết quan trọng nhất trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào

Các bài viết được xếp hạng như thế nào?

Google Scholar có mục đích nhằm phân loại các bài viết theo cách mà các nhà nghiên cứu thực hiện, xem xét toàn văn từng bài viết, tác giả, ấn phẩm mà trong đó bài viết xuất hiện, và mức độ thường xuyên mà bài viết được trích dẫn trong các tài liệu mang tính học thuật khác. Những kết quả có liên quan nhiều nhất sẽ luôn xuất hiện ở trang đầu tiên.

(Theo Google Scholar)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here