Hướng dẫn lưu văn về định dạng 2003 từ Word 2013 - 2010 - 2007

Tại sao phải lưu văn bản về định dạng 2003

Việc lưu văn bản về Word 2003 khi nó được soạn thảo từ word 2013 (word 2007 và word 2010 tương tự nhé) chỉ nhằm mục đích cho những người sử dụng máy tính mà đang cài đặt bộ office 2003 có thể mở, xem và soạn thảo lại văn bản đó.
—-….—–
Các bạn đang sử dụng Word 2003 muốn xem văn bản định dạng .docx (nó là đuôi của Word 2007,2010, 2013) thì xem bài viết này:


                                                                                                                                      —-…—-

Cách lưu văn bản về word 2003 (.doc) từ word 2013 (.docx)

Rất là đơn giản qua 4 bước sau:
Bước 1: Mở văn bản muốn lưu nó về word 2003
Bước 2: Bấm File/Save as. Để nhanh bấm nút F12 luôn.
Hướng dẫn lưu văn về định dạng 2003 từ Word 2013 - 2010 - 2007
Bước 3: Chọn nơi lưu, đặt tên cho văn bản và cọn định dạng là “Word 97-2003 Document” [3]
Hướng dẫn lưu văn về định dạng 2003 từ Word 2013 - 2010 - 2007

 Bước 4: Nhấp Save hoàn tất việc lưu, kiểm tra kết quả, tập tin của bạn sẽ có định dạng .doc nhé

Hướng dẫn lưu văn về định dạng 2003 từ Word 2013 - 2010 - 2007

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here