Hướng dẫn cách tính toán trong Word 2007, Word 2010, Word 2013
Tính toán trong Microsoft Word ít ai quan tâm vì Word không dành cho tính toán, tuy nhiên một số trường hợp tính toán ít, tính toán đơn giản bởi một bảng biểu ngắn gọn thì tính toán ngay trong Word là việc tối ưu thời gian cho bạn.
Bài viết này thực hiện trên Microsoft Word 2007, bạn sẽ dể dàng thực hiện nó trên các phiên bản mới hơn vì nó hoàn toàn giống nhau.
Minh họa như bảng biểu sau 

TT
Tên hàng hóa
Số lượng (Kg)
Đơn giá (đồng)
Thành tiền (đồng)
Ghi chú
1
Gạo dẽo thơm
7.200
11.700
84.240.000
Tổng cộng
7.200
11.700
84.240.000

Các bước thực hiện

– Tại vị trí màu hồng (cột thành tiền) được tính toán tự động bởi Word. Cách làm đơn giản.

– Đầu tiên bạn để con trỏ vào ô cần tính

TT
Tên hàng hóa
Số lượng (Kg)
Đơn giá (đồng)
Thành tiền (đồng)
Ghi chú
1
Gạo dẽo thơm
7.200
11.700
để con trỏ chuột vào đây
Tổng cộng
7.200
11.700

– Tiếp theo ban vào mục LayOut chọn Formula

Hướng dẫn cách tính toán trong Word 2007, Word 2010, Word 2013

– Tiếp đến gõ công thức tính toán và bấm OK

Hướng dẫn cách tính toán trong Word 2007, Word 2010, Word 2013
– Bạn cần xác định đúng vị trí cột và hàng thì mới tính toán đúng, cách xác định như sau
Hướng dẫn cách tính toán trong Word 2007, Word 2010, Word 2013

Nó hoàn toàn giống Excel

Hướng dẫn cách tính toán trong Word 2007, Word 2010, Word 2013
Tại vị trí cần tính toán bạn phải gióng giữa cột và hàng để xác định đúng vị trí.
– Bạn có thể áp dụng rất nhiều hàm để tính toán trong Word như Sum (tính tổng), Count (đếm), Average (tính trung bình cộng), Max (giá trị lớn nhất), Min (giá trị nhỏ nhất), Product (nhân) … và có thể sử dụng địa chỉ ô và vùng như Excel. Để tính Thành tiền có thể viết như sau: 
= Product(left): Tính phép nhân các cột bên trái
 hoặc = Product(c2:d2): Tính phép nhân cho các cột từ C2 đến D2

Sửa công thức

Cách sửa công thức bằng cách để con trỏ chuột vào ô cần sửa và vào lại mục LayOut chọn Formula  rồi sửa sai.
Nhatthienkt’s Blog Chúc các bạn thành công!

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here