Ứng dụng hàm Search trong Excel - Tin học văn phòng

Hàm Search là một hàm được sử dụng để TÌM KIẾM trên một chuỗi (text) có sẵn hoặc được chỉ định cho một địa chỉ (một ô hoặc một cột). Cùng tìm hiểu nhé!

Ngoài ra còn các hàm SearchB, Find, FindB có tính chất khá giống nhau mình sẽ đề cập sau
Cú pháp: 
SEARCH(find_text,within_text,start_num)   
Ý nghĩa của các đối số:
– Find_text Là đoạn văn, 1 Ký tự, 1 từ, bạn muốn tìm kiếm vị trí của nó

– Within_text : Là đoạn văn, hoặc một chuỗi các ký tự cần mà để bạn tìm kiếm

– Start_num : Là vị trí bắt đầu tìm. Tham số này rất quan trọng vì nó giúp giới hạn việc tìm kiếm và cho ra kết quả ta mong muốn.
Ví dụ:
Mình muốn tìm từ “thủ” trong cột A1, A2, A3 và A4. 
=SEARCH(“thủ”;A1)
Thực hiện kéo copy ta có kết quả như hình dưới.
Ứng dụng hàm Search trong Excel - Tin học văn phòng
Phân tích:
=SEARCH(thủ;A1)
=SEARCH(find_text,within_text,start_num)
Mình bỏ qua Start_num: cái này tùy biến thôi nhé
Kết quả: Tại cột
B1: cho kết quả là 1 Vì từ “thủ” ở vị trí thứ nhất (nó tính trừ trái qua nhé)
B2: cho kết quả là 7  Vì từ “thủ” ở vị trí thứ 7 đếm luôn ký tự trắng nhé 
B3: cho kết quả là 13 Vì từ “thủ” ở vị trí thứ 13
B4: cho kết quả là #Value! Vì từ “thủ” không tìm thấy báo lỗi sai giá trị
– Để sửa lỗi thay thế #Value! thành một ký tự hoặc một kết quả bất kỳ ta dùng hàm IFERROR
Cú pháp
IFERROR(value, value_if_error)
Cú pháp hàm IFERROR có các Boolean dưới đây:
– Value:                   Bắt buộc. Đối số để kiểm tra xem có lỗi không.
– Value_if_error:    Bắt buộc. Giá trị trả về nếu công thức định trị là lỗi. Các kiểu lỗi sau đây được định trị: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.
 Ví dụ:
– Các lỗi xảy ra ở cột C nếu ta thực hiện phép chia, lấy cột A chia cột B
C1 = A1/B1 —> KQ là 0,5
C2 = A2/B2 —> KQ là 0
C3 = A3/B3 —> KQ là #DIV/0! lỗi chia với số 0
C4 = A4/B4 —> KQ là #Value! Lỗi sai giá trị, không thể thực hiện phép chia giữa kiểu number và kiểu text

Như vậy thay vì kết quả là lỗi như trên ta sử dụng hàm IFERROR để tùy biến, mình cho hàm IFERROR truy tim lỗi tại cột C nếu phát hiện lỗi thì trả về kết quả là 1, bạn xem hình dưới
Ứng dụng hàm Search trong Excel - Tin học văn phòng


Ứng dụng thực tiễn trong công việc

Mình có một bài toán như sau
– Cho một danh sách như dưới, yêu cầu bạn sử dụng hàm thích hợp để tự động điền thông tin Nam, Nữ vào cột Giới tính, biết rằng đối tượng Nữ có họ lót là “Thị”?
Ứng dụng hàm Search trong Excel - Tin học văn phòng
– Áp dụng ngay để giải 
Bước 1: Bạn tạo một cột và sử dụng hàm search để xuất ra thông tin với điều kiện tìm là “Thị“, vì tìm ra giới tính là Nữ thì còn lại là giới tính Nam thôi. Hàm seacrh không phân biệt ký tự hoa hay thường nhé.
=search(“thị”;b9) 
hoặc
=search(“Thị”;b9)
Ứng dụng hàm Search trong Excel - Tin học văn phòng

Bước 2: sử dụng hàm IFERROR để xử lý kết quả lỗi thành một kết quả khác (làm việc này là có mục đích nhé, vì chỉ là những kết qảu khác lỗi thì mới có thể đem tính toán được)
– Tiếp tục tạo một cột nữa, sử dụng hàm IFERROR

=IFERROR(“h9”;0) 
– Nếu gặp lỗi trả về kết quả là 0
Ứng dụng hàm Search trong Excel - Tin học văn phòng
*** Kết hợp cho gọn công thức, kết quả như nhau
=IFERROR(SEARCH(“Thị”;B9;3);0)
Ứng dụng hàm Search trong Excel - Tin học văn phòng

Bước 3: Tự động điền thông tin Nam, Nữ vào cột giới tính
– Đến đây thì chắc các bạn biết phải dùng hàm gì rồi đúng không, đơn giản nhất ta dùng hàm if nhé
Ứng dụng hàm Search trong Excel - Tin học văn phòng

Nâng cao một chút, cho những bạn đã hiểu được ý nghĩa của các hàm trên thì chỉ một công thức gộp 3 hàm trên bạn đã giải quyết xong vấn đề bài toán

=IF(IFERROR(SEARCH(“Thị”;B9;3);0)=0;”Nam”;”Nữ”)
Ứng dụng hàm Search trong Excel - Tin học văn phòng
Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có nhiều ý tưởng trong công việc của bạn.
Nhatthienkt’s blog Chúc các bạn thành công! Hãy để lại Comment nếu bạn có thắc mắc liên quan đến bài viết này.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here