[Học Excel] - Hướng dẫn tách Họ và Tên thành cột Họ và cột Tên trong Excel
Chào các bạn đến với bài học về Excel trong tuần này. Có nhiều bạn băn khoăn khi có sẵn một danh sách được copy sang Excel nhưng danh sách này không tách riêng họ và tên nên không thế sắp xếp theo tên hoặc theo họ được. Thật may mắn là chúng ta luôn có cách khắc phục mà ai cũng có thể làm được.Sau đây mình sẽ minh họa cho các bạn nhé.

Giả sử ta có 1 danh sách như sau
[Học Excel] - Hướng dẫn tách Họ và Tên thành cột Họ và cột Tên trong Excel

– Để tách thành 2 cột Họ và cột Tên ta làm như sau
– Trước tiên mình giới thiệu các hàm được áp dụng
1. Hàm if
Hàm điều kiện kiểm tra điều kiện và trả về kết quả đúng hoạc sai, nếu đúng làm việc đã chỉ định, nếu sai làm theo điều kiện sai
VD: =if(4>2;”Ok”;”Oh No”) —> KQ: Ok
       =if(4<2;”Ok”;”Oh No”) —> KQ: Oh No
IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)

2. Hàm ISERROR
Đây là một hàm kiểm tra có lỗi hay không. Nếu có lỗi thì trả về TRUE, nếu không có lỗi thì trả về False

3. Hàm Find
Hàm Find: là hàm tìm kiếm
FIND(find_text,within_text,start_num)

4. Hàm Trim
Cho phép loại bỏ các khoảng trắng (khoảng trống)

5. Hàm Left (trái), Right (phải)
Cho phép tham chiếu theo vị trí TRÁI, PHẢI

6. Hàm Len
Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

7. Hàm SUBSTITUTE
Hàm để thay thế một chuỗi trong Excel thành một chuỗi mới
Tiến hành tách tên như sau
– tại cột E2 ta nhập công thức như sau
[Học Excel] - Hướng dẫn tách Họ và Tên thành cột Họ và cột Tên trong Excel


=IF(ISERROR(FIND(” “;TRIM(B2);1));””;RIGHT(TRIM(B2);LEN(TRIM(B2)) -FIND(“#”;SUBSTITUTE(TRIM(B2);” “;”#”;LEN(TRIM(B2))-LEN(SUBSTITUTE(TRIM(B2);” “;””))))))

Nếu máy tính bạn mặc định là dấu phẩy giữa các hàm thì ta copy hàm dưới

=IF(ISERROR(FIND(” “,TRIM(B2),1)),””,RIGHT(TRIM(B2),LEN(TRIM(B2)) -FIND(“#”,SUBSTITUTE(TRIM(B2),” “,”#”,LEN(TRIM(B2))-LEN(SUBSTITUTE(TRIM(B2),” “,””))))))

Tiến hành tách họ
=LEFT(B2;LEN(B2)-LEN(E2))
hoặc
=LEFT(B2,LEN(B2)-LEN(E2))
Vậy là xong rồi
[Học Excel] - Hướng dẫn tách Họ và Tên thành cột Họ và cột Tên trong Excel

Chúc các bạn làm thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here