Hướng dẫn Clear và Reset Print Spooler Queue trong Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10

Clear và Reset Print Spooler Queue là việc xóa và khôi phục lại danh sách các máy in được thiết đặt trong máy tính của bạn. Trong những trường hợp bạn không thể in ấn được thì hãy kiểm tra ngay qua bài viết này.


Tôi phát hiện lỗi này trên máy tính cá nhân của mình khi tôi không thể in bất cứ nguồn in nào, trong khi máy tính và máy in đã được kết nối thành công. Ý tôi muốn nhấn mạnh đến các driver trong máy, nó đầy đủ.

Tiếp đến tôi kiểm tra trong mục quản lý máy tin thì các máy in đã mất sạch. Như hình đã chụp ở dưới.

Hướng dẫn Clear và Reset Print Spooler Queue trong Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10

Cách tìm nạp lại các máy in đã mất

Bạn không phải lo lắng hãy làm theo các bước sau đây, mọi máy in sẽ được khôi phục trở lại
Bước 1: Tải ngay Reset_and_Clear_Print_Spooler_Queue
Link tải: http://adf.ly/1LLKgd (nếu link hỏng hãy báo cho chúng tôi)
Bước 2: Chạy ngay Reset_and_Clear_Print_Spooler_Queue
Hướng dẫn Clear và Reset Print Spooler Queue trong Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10

Bước 3: Chương trình tự chạy trong CMD
Hướng dẫn Clear và Reset Print Spooler Queue trong Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10

Bây giờ quay lại Control PanelHardware and SoundDevices and Printers bạn sẽ thấy các máy in đã xuất hiện trở lại
Hướng dẫn Clear và Reset Print Spooler Queue trong Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10
Vậy là xong rồi đấy, bạn có thể in ấn được rồi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here