Nhatthienkt – 3D Builder trên windows 10 hỗ trợ thiết kế 3D khá hay bạn có thể thử ngay bây giờ. 

 3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 1

3D Builder Start Screen
Bạn hãy vào start gõ 3D builder
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đối tượng 3D có thể được nạp sử dụng 3 phương pháp khác nhau. Một trong hai có thể chọn một mô hình từ thư viện 3D Builder, tải chúng từ một tập tin bên ngoài hoặc tạo ra một cái mới từ một máy quét Kinect v2 Sensor (xem quét 3D).
Đang tải một đối tượng từ một tập tin có thể được thực hiện bằng cách nhấn vào biểu tượng Load. 3D Builder hiện hỗ trợ các định dạng tập tin sau đây:
· 3MF 
· STL
· PLY
· OBJ 
· VRML 
Sử dụng hỗ trợ cảm ứng
Hoạt động
Chuột
Chạm
Máy ảnh Xoay
Left nút kéo
1 ngón tay kéo
Tap cử chỉ minh họa
Máy ảnh pan
Ngay nút kéo
2 ngón tay kéo 
3 ngón tay kéo (với khóa zoom)
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 3
Máy ảnh zoom
Di chuyển con chuột
Pinch và căng
Pinch và căng minh họa cử chỉPinch và căng minh họa cử chỉ
Tiêu điểm
Nhấn Đúp Chuột
Double Tap
Double-tap cử chỉ minh họa

Điều khiển tùy chọn

3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 4
 Điều khiển lựa chọn Maximized
Kiểm soát
Miêu tả
Shortcut
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 5
Nhấn vào biểu tượng này sẽ khôi phục hoặc hạn chế tối đa các công cụ lựa chọn.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 6
Chọn tất cả các đối tượng trong bối cảnh đó.
CTRL + A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 7
Bỏ chọn tất cả các đối tượng trong cảnh.
CTRL + D

5 chủ đề và tùy chọn

3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 8
3D Builder Toolbar
Kiểm soát
Miêu tả
Shortcut
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 9
Chế độ di chuyển: kéo một trong những mũi tên sẽ di chuyển các đối tượng trong các chiều kích chọn.
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 10
R
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 11
Chế độ quay: kéo một trong những mũi tên sẽ xoay đối tượng xung quanh một trong những trục 3 có nguồn gốc là ở trung tâm của khối lượng của vật.
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 12
E
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 13
Chế độ quy mô: kéo mũi tên sẽ có quy mô đối tượng theo hướng mũi tên.
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 14
Lưu ý: xoay máy ảnh có thể thay đổi phía trên mà mũi tên được hiển thị.Điều này có thể rất hữu ích để mở rộng quy mô một đối tượng trong một hướng mong muốn.
W (giữ tỷ lệ khía cạnh trên)
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 15
Q (loại bỏ các tỉ lệ)
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 16
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 17
Chỉnh sửa các giá trị của một di chuyển, xoay vòng hoặc một quy mô.
Lưu ý: Nhấn biện pháp đơn vị trong chế độ quy mô sẽ chuyển đổi nó để tỷ lệ phần trăm.
SPACE Lưu ý: các phím mũi tên cũng có thể được sử dụng để thay đổi đối tượng chuyển đổi các tham số.

3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 18
Hủy bỏ
CTRL + Z
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 19
Làm lại
CTRL + Y

Chế độ 6 Object

3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 20
 Thanh công cụ với các chế độ đối tượng kích hoạt
Kiểm soát
Miêu tả
Shortcut
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 21
Chế độ đối tượng: kích hoạt / tắt chế độ đối tượng.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 22
Clone: ​​tạo một bản sao của đối tượng 3D được lựa chọn.
CTRL + SHIFT + C
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 23
Xóa bỏ
CTRL + X
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 24
Giải quyết: cho phép người sử dụng để định vị và đặt 3D phẳng đối tượng được lựa chọn trên giường in.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 25
Nhóm
CTRL + G
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 26
Ungroup
CTRL + SHIFT + G
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 27
Trung tâm Xem: trung tâm máy ảnh vào đối tượng chọn 3D.
CTRL + O

7 tập Chế độ

3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 28
Thanh công cụ với chế độ tập tin kích hoạt

7.1 Tập tin Mode: điều khiển chung

Kiểm soát
Miêu tả
Shortcut
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 29
Tập tin: kích hoạt / tắt chế độ tập tin.
Click Chuột Phải
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 30
New cảnh: xóa tất cả các đối tượng trên cảnh hiện tại.
CTRL + N
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 31
Thêm một Piece: hiển thị một thanh dưới cùng với các tùy chọn bổ sung.
CTRL + L
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 32
Tiết kiệm: tiết kiệm mô hình 3D của bạn đến một 3MF, STL, OBJ hoặc PLY.
CTRL + S
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 33
Về mô hình này: cho phép người dùng thay đổi các thông tin liên quan đến mô hình.
CTRL + B
ALT + ENTER
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 34
Báo cáo.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 35
Cài đặt
CTRL + T

7.2 Vật liệu

Khi các tập tin chế độ đang hoạt động ( 3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 36), các công cụ tài liệu xuất hiện (Hình 6) sau đó người dùng có thể thêm nguyên liệu cho các công cụ tài liệu bằng cách nhấn + và chọn tài liệu của mình từ việc lựa chọn vật liệu. Sau đó, người dùng có thể chọn đối tượng và nhấn một vật liệu từ danh sách để áp dụng nó.
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 37
3D Builder Tool 
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 38
 Nguyên liệu chọn lọc
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 39
 Danh sách các vật liệu có thể được áp dụng

8 Edit Mode

3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 40
 Thanh công cụ với các chế độ chỉnh sửa kích hoạt

8.1 Edit Mode: điều khiển chung

Kiểm soát
Miêu tả
Shortcut
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 41
Emboss: vào chế độ chạm khắc mà cho phép người dùng chạm nổi văn bản hay đường viền cho đối tượng 3D được lựa chọn.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 42
Plane cắt: cắt đi vào chế độ máy bay cho phép người sử dụng để cắt các đối tượng 3D được lựa chọn.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 43
Đơn giản hóa: làm giảm số lượng các hình tam giác được sử dụng để làm cho các đối tượng 3D được lựa chọn.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 44
Mịn: trung bình bề mặt của đối tượng 3D được lựa chọn để mịn nó.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 45
Trừ: ngăn chặn bất cứ điều gì mà hiện tại đang giao nhau với các đối tượng 3D được lựa chọn.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 46
Cắt nhau: giữ các giao điểm của nhiều đối tượng 3D được lựa chọn.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 47
Hợp nhất: tạo ra một đối tượng bằng cách trộn nhiều đối tượng 3D được lựa chọn.
N / A

8.2 Emboss

3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 48
Thanh công cụ với các chế độ emboss kích hoạt
Kiểm soát
Miêu tả
Shortcut
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 49
Tiêu Emboss: cho phép người dùng nhập vào các văn bản được dập nổi.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 50
Đường Viền Emboss: cho phép người sử dụng để tạo ra một phù điêu dựa vào biểu tượng hoặc một tập tin. Lưu ý: đường viền emboss làm việc tốt nhất với các biểu tượng nhị phân đơn giản.
N / A
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 51
Plane chiếu: tối ưu hóa các phù điêu cho một bề mặt phẳng.
Z
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 52
Chiếu hình trụ: tối ưu hóa các phù điêu cho một bề mặt hình trụ.
X
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 53
Chiếu hình cầu: tối ưu hóa các phù điêu cho một bề mặt hình cầu.
C
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 54
Chấp nhận: áp dụng các phù điêu với đối tượng 3D.
ENTER
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 55
Cancel: thoát khỏi chế độ chạm khắc.
ESCAPE

8.3 Plane cắt

3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 56
 Thanh công cụ với các chế độ cắt mặt phẳng kích hoạt
Kiểm soát
Miêu tả
Shortcut
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 57
Di chuyển Mode: cho phép máy bay được di chuyển theo một chiều.
R
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 58
Xoay Mode: cho phép máy bay có thể quay.
E
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 59
Giữ Top: cắt các đối tượng và chỉ giữ phần trên cùng của máy bay.
Z
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 60
Giữ đáy: cắt các đối tượng và chỉ giữ phần bên dưới mặt phẳng.
X
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 61
Giữ Cả hai: cắt các đối tượng và giữ cả hai phần.
C
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 62
Chấp nhận: áp dụng các máy bay cắt với đối tượng.
ENTER
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 63
Cancel: thoát khỏi việc cắt giảm chế độ máy bay và loại bỏ các hoạt động.
ESCAPE

9. 3D quét

Phần này mô tả các tùy chọn quét 3D có sẵn trên 3D Builder cho Windows 8.1. Trên Windows 10, một thương hiệu mới 3D ứng dụng quét với các tính năng mới sẽ có mặt sớm!

9.1 điều khiển chung

Khi biểu tượng quét 3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 64được nhấn, một người sử dụng có thể thực hiện việc quét 3D bằng cách sử dụng một cảm biến Kinect v2 cho Windows. Để thực hiện việc quét, người dùng phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây:
· (X64) vi xử lý 64-bit
· Dual-core 3.1 GHz (2 lõi logic mỗi vật lý) hoặc bộ xử lý nhanh hơn 
· USB 3.0 cổng dành riêng cho Kinect cho cảm biến của Windows v2 (Intel và Renesas điều khiển)
· 4 GB RAM
· Card đồ họa hỗ trợ DirectX 11
· Windows hoặc Windows Embedded 8 hoặc Windows 8 hay 8.1
Người dùng có thể thiết lập kích thước được phát hiện bởi các cảm biến (Hình 12) và độ phân giải của máy quét (Hình 13). Sau mỗi lần sửa đổi các thiết lập hoặc trước khi bắt đầu quét các cảm biến phải được thiết lập lại. Sau khi có đủ dữ liệu được thu thập báo chí hoàn chỉnh để mở quét trong trình soạn thảo xây dựng 3D.
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 65
Hình 12 – 3D Quét tùy chọn: Kích thước
3D Builder windows 10 - Học thiết kế 3D cực víp 66
Hình 13 – 3D Quét tùy chọn: Xem chi tiết
 Tham khảo: https://channel9.msdn.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here