Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10

[nhatthienkt.net] – Phân vùng ỗ đĩa, hay chia tách từ một ỗ đĩa thành nhiều ỗ khác nhau. Bằng các bước đơn gian sau.

Thực ra việc chia ỗ đĩa thành nhiều ỗ cho mục đích khoa học trong lưu trữ và quản lý thông tin của bạn. Chẳng hạn với mình việc chia ỗ đĩa cho nhiều lợi ích trong lưu trữ và tìm kiếm thông tin.
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10
Hình 1 – Minh họa chia nhỏ thành 5 ỗ đĩa cho lưu trữ

Bước 1: Vào My Computer chọn Manage

Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10

Bước 2: Bạn chọn tiếp Disk Managerment

– Hãy chọn ỗ đĩa cần chia và bấm phải tại ỗ đĩa đó chọn Shrink Volume
(Ví dụ chọn ỗ E như hình dưới)
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10

Bước 3: Bạn thực hiện theo hình dưới

Enter the amount of space to shrink in MB : Bạn nhập số MB vào, và số MB này chính là số MB cho ỗ đia mới. Số Mb này phải nhỏ hơn số MB ở mục Size of available shrink space in MB.
(1GB ~ 1.000MB nhé)
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10

Bước 4: Nhấn nút Shrink

Bước 5: Bấm chuột phải vào ỗ đĩa mới tạo chọn New Simple Volume…

Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10
Tiếp….
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10
Tiếp …
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10
Tiếp và kết thúc
Hướng dẫn chia ổ đia thành nhiều phân vùng trên windows 7 windows 8 windows  10

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here