In nhiều trang trên một tờ A4 trong Word đơn giản

[Nhatthienkt] – Làm thế nào để bạn có thể vào được mạng Internet, bạn cần có những thiết bị và công cụ gì?

Nhìn cách kết nối dưới bạn sẽ hình dung về một kết nối thành công để có thể truy cập vào mạng Internet.

Bài 2 -  Kết nối đến Internet bằng cách nào


Chúng ta cần có một thiết bị nhận dữ liệu từ máy tính lên trung tâm xử lý sau đó nó được gửi lên mạng toàn cầu và truyền tải về lại máy tính.
Các cách có thể kết nối vào mạng Internet phổ biến hiện nay 

1. Sử dụng môđem qua đường điện thoại cố định có dây.

Bài 2 -  Kết nối đến Internet bằng cách nào

Bạn chỉ cần mua Modem có các cổng kết nối như hình trên. Máy tính cần được cài đặt mô đem và kết nối qua đường dây điện thoại. Hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP Internet Service Provider) để được cung cấp quyền truy cập (tên truy cập (User name), mật khẩu (Password), số điện thoại truy cập).

Nếu muốn kết nối nhiều máy tính thì bạn cần mua thêm cổng Hub nữa
Bài 2 -  Kết nối đến Internet bằng cách nào 

Thuận lợi cho người dùng nhưng có nhược điểm là tốc độ đường truyền không cao. 

2. Sử dụng đường truyền riêng (Leased line)

Người dùng thuê một đường truyền riêng. Một máy tính (gọi là máy ủy quyền) kết nối với ISP. Mọi yêu cầu truy cập Internet của các máy trong mạng thông qua máy tính này. Thông thường sử dụng cáp quang hoặc cáp đồng.
Bài 2 -  Kết nối đến Internet bằng cách nào

Ưu điểm: Tốc độ đường truyền tải cao.

3. Sử dụng đường truyền ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 

Bài 2 -  Kết nối đến Internet bằng cách nào
Hệ thống ADSL cũng sử dụng đường dây điện thoại, tuy nhiên thông qua bộ ADSL chúng ta có thể kết nối đến nhiều modem cung cấp Internet đến nhiều máy tính với tốc đọ cao. Hiện nay mô hình này đang được sử ở các cơ quan, trường học,…

4. Kết nối Internet không dây

a. Sử dụng Wifi thông qua bộ phát Wifi

Bài 2 -  Kết nối đến Internet bằng cách nào

Một chiếc Laptop hay một chiếc điện thoại Smatphone cũng có thể phát Wifi
Xem bài viết:

b. Sử dụng dịch vụ 3G

– Các dịch vụ 3G phổ biến là Dcom 3G.

Bài 2 -  Kết nối đến Internet bằng cách nào

Tuy theo điều kiện mà bạn có thể sử dụng phương thức kết nối internet thành công.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here