Hiện hộp tìm kiếm "cho tôi biết" trên ribbon trong Word.

Nhatthienkt – Geopostcodes là trang cung cấp Zip Code cho 196 quốc gia, 57 vùng lãnh thổ với 7.236.529 Zip Code tính đến tháng 10 năm 2015. Geopostcodes cung cấp mã Zip Code chi tiết đến từng địa chỉ thôn bản của địa phương.

Zip Code là gì? Zip code là một trong những cái tên được đặt cho Mã bưu chính, vì ngoài tên Zip Code còn có Postal Code, Pos Code, Place Code. Mã bưu chính được quy định bởi Hiệp hội bưu chính trên toàn cầu. 
Zip Code được sử dụng trong dịch vụ chuyển phát thư, vật phẩm qua đường bưu điện trên toàn thế giới. Mỗi địa điểm thành phố, tỉnh, xã, phường, thị trấn, thôn đều được cấp một ZipCode cụ thể. ZipCode thường có từ 5 đến 6 số, Ở Việt Nam thì có đến 6 số.
Website cung cấp Zip Code bưu điện chi tiết trên toàn thé giới
Hướng dẫn tra cưu Zip Code tại Geopostcodes
Bạn truy cập trang www.geopostcodes.com/data Chọn vùng miền cần tra cứu. Tra cứu Zip Code ở Việt Nam, bạn tìm đến vùng Châu Á (Asia) chọn Việt Nam.
Website cung cấp Zip Code bưu điện chi tiết trên toàn thé giới
Bước tiếp theo bạn chọn khu vực. Ví dụ thành phố Đà Nẵng, hoặc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định thì ta chọn khu vực Nam Trung Bộ
Website cung cấp Zip Code bưu điện chi tiết trên toàn thé giới

Tại đây bạn chọn tỉnh thành phố muốn tìm
Ví dụ Đà Nẵng
Website cung cấp Zip Code bưu điện chi tiết trên toàn thé giới
Chọn chi tiết hơn
Website cung cấp Zip Code bưu điện chi tiết trên toàn thé giới
Tôi muốn xem chi tiết hơn từng xã của huyện Núi Thành, tôi chọn tiếp Núi Thành
Website cung cấp Zip Code bưu điện chi tiết trên toàn thé giới

 Ví dụ chọn xem Zip Code (Mã bưu điện) của từng thôn trong xã Tam Mỹ Tây

Website cung cấp Zip Code bưu điện chi tiết trên toàn thé giới
Còn Mã bưu điện của 61 tỉnh, thành phố của Việt Nam năm 2015 tra ở bảng dưới nhanh hơn
Website cung cấp Zip Code bưu điện chi tiết trên toàn thé giới

 Website cung cấp Zip Code bưu điện chi tiết trên toàn thé giới

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here