Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp
Nhatthienkt.net –   Sam Archer có một bài viết chia sẻ về theme (bộ giao diện) cực đẹp, đã mắt trên Windows 10 trên Geek Cosmos, bạn sẽ thấy máy tính của bạn trong thú vị, lạ mắt qua những bộ theme này.
Lưu ý: Những thay đổi này yêu cầu khởi động lại máy tính và bạn cần đọc bài viết Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10 trước khi thực hiện thay đổi giao diện Windows 10 để trách những lỗi xảy ra nếu có. 

Dash

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Oxford

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp 2

UNITY 2016

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp


Flattastic

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Metro X

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Hover Dark Aero

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Yosemite Dark & Light

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Ceti

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Void

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Aero 7

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Steam VS

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Penumbra 10

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

NUXV

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Hastpy

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

Slave

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

FFox

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

nome

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp


Diversityx VS

Bộ theme Windows 10 - Thay đổi giao diện máy tính tuyệt đẹp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here