Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10
Thay đổi giao diện trên Windows 10, sử dụng bộ theme từ bên thứ 3 vì Windows không cho phép bạn áp dụng những kiểu trực quan của bên thứ ba do vậy người dùng cần thay đổi một số giá trị sẵn có trên Windows 10 một cách đơn giản như bài viết dưới đây.
Chú ý:  Khi được đề nghị cho bất cứ điều gì liên quan đến các tập tin hệ thống, bạn nên tạo ra một hệ thống điểm khôi phục (create a system restore point) trước khi bạn bắt đầu. Việc làm này là quan trọng phòng trường hợp có lỗi xảy ra thì bạn có thể sử dụng file khôi phục này để backup về trạng thái Windows đang dùng.
Cách thực hiện đơn giản như hình dưới đây
Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10

Thay đổi (vá) hệ thống của bạn

1. Tải về Theme Patcher lưu và giải nén nó.
Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10
2. Kích chuột phải vào tập tin EXE  UxStyle_0242_x86_x64_preview , chọn Run as administrator  và nhấn Install .
Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10

3. Bây giờ, chạy  UltraUXThemePatcher_3.0.4 as administrator và đi qua quá trình cài đặt của nó là tốt.
Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10 2

4. Khởi động lại máy tính của bạn.

5. Hãy thử áp dụng một chủ đề của bên thứ ba sử dụng các bước dưới đây. Nếu nó không hoạt động, trở lại mặc định của Windows 10 thì bạn thử làm thêm bước 9.

Áp dụng một bên thứ ba Theme

6. Thêm bất cứ theme từ bên thứ ba nào bạn muốn áp dụng bằng cách sao chép theme vào thư mục  C:WindowsResourcesThemes 
Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10

7. Kích chuột phải vào một vùng trống trên desktop, chọn  Personalize/Themes/Theme settings.
Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10
8. Di chuyển xuống để Installed Themes và chọn các chủ đề mới được bổ sung của bên thứ ba.
Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10

9. Trong kho lưu trữ giải nén từ bước 1, kích đúp vào để cài đặt các Add_Take_Ownership_to_context_menu.reg  khóa registry trong thư mục Take Ownership REG Files
Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10

Lưu ý: Bạn sau đó có thể sử dụng các Remove_Take_Ownership_from_context_menu.reg  để hoàn tác các thay đổi của bước này.
10. Trong thư mục cài đặt Windows của bạn, điều hướng đến Windows/System32 , và tìm kiếm các tập tin themeui.dll . 
11. Kích chuột phải vào themeui.dll và chọn  Take Ownership .
Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10
12. Bây giờ, nhấp chuột phải themeui.dll thêm một lần nữa, chọn  Rename ,  đặt tên mình cho một cái gì đó giống như “themeui.dll.bkp” và nhấn  Yes tiếp theo  Continue . Điều này là để sao lưu các tập tin ban đầu, mà chúng tôi sẽ thay thế trong bước tiếp theo.
Hướng dẫn cài đặt bộ theme từ bên thứ 3 trên Windows 10
13. Mở thư mục mà bạn giải nén lưu trữ ở bước 1, sao chép themeui.dll tập tin từ bên trong hoặc là x64 file patch  hoặc  file patch x86  thư mục (tùy thuộc vào loại hệ thống của bạn), dán nó vào thư mục System32 và nhấn Continue .

Lưu ý:  Nếu bạn không chắc chắn liệu cài đặt Windows của bạn là x86 hoặc x64, bạn có thể tìm hiểu bằng cách kích chuột phải vào Computer và chọn Properties , bằng cách vào Control Panel/System and Security/system ,  hoặc bằng cách tìm kiếm và phát động “About your PC”. Các thông tin bạn cần sẽ có tại mục System Type.
14. Lặp lại các bước từ 6 đến 8 để áp dụng theme của bên thứ ba.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here