Sửa lỗi gõ Tiếng Viết đ thành dđ, gõ ô thành oô trong Excel 2007 Excel 2016
Đây là lỗi trong Excel khá phổ biến, nguyên nhân do chế độ tự động nhập dữ liệu trong ô. Khắc phục lỗi này chỉ cần bỏ tính năng tự động điền thông tin trong ô là được.
Sửa lỗi gõ Tiếng Viết đ thành dđ, gõ ô thành oô trong Excel 2007 Excel 2016
Lỗi dính chữ trong Excel

Khắc phục lỗi bị dính chữ trong Excel khi gõ tiếng Việt

Đối với Excel 2016

– Vào File chọn Options
Sửa lỗi gõ Tiếng Viết đ thành dđ, gõ ô thành oô trong Excel 2007 Excel 2016
– Tiếp theo vào mục Advanced bỏ dấu tick mục Enable Autocomplete for cell values. Nhấp OK là hoàn thành.
Sửa lỗi gõ Tiếng Viết đ thành dđ, gõ ô thành oô trong Excel 2007 Excel 2016

Đối với Excel 2007

– Vào biểu tượng Office 
– Chọn mục Excel Options

Sửa lỗi gõ Tiếng Viết đ thành dđ, gõ ô thành oô trong Excel 2007 Excel 2016
Bỏ tích Enable Autocomplete for cell values trọng mục Advanced
Sửa lỗi gõ Tiếng Viết đ thành dđ, gõ ô thành oô trong Excel 2007 Excel 2016

 Bỏ Enable Autocomplete for cell values Excel 2003

Vào Edit và bỏ Enable Autocomplete for cell values
Sửa lỗi gõ Tiếng Viết đ thành dđ, gõ ô thành oô trong Excel 2007 Excel 2016
Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here