Lỗi Style comma not found Excel 2016 2007 2010 2013
Style comma not found là lỗi không cho ta dùng Comma để phân cách đánh dấu từ phần nghìn trở lên trong kiểu number. Ví dụ: 100000000,98 sử dụng comma sẽ được hiện thị là 100.000.000,98
Lỗi này thường xảy ra khi ta xuất dữ liệu từ một phần mềm sang Excel.
Lỗi Style comma not found Excel 2016 2007 2010 2013
Thật may mắn chúng ta luôn có cách xử lý và bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng comma trong dữ liệu Excel.
Lỗi Style comma not found Excel 2016 2007 2010 2013

Khắc phục lỗi Style comma not found Excel 2016

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu cần dùng tính năng comma (dấu chấm)

Bước 2: Vào mục Number Format (chỗ hình mũi tên)

  • Chọn Number
  • Category: Number
  • Tick vào “Use 1000 separator (.)

Lỗi Style comma not found Excel 2016 2007 2010 2013

Và đây là kết quả
Lỗi Style comma not found Excel 2016 2007 2010 2013
Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here