Nhatthienkt.net – SEO lên top Google thì mình không dám nói ở đây nhưng SEO blogspot SEO blogger để web/blog của bạn ổn định về lượt truy cập cũng như đáp ứng tiêu chuẩn chung của một web/blog có mặt trên trang tìm kiếm Google thì bài viết này sẽ có ích để bạn xem qua.

1. Tổng quát

Với blogger/blogspot bạn còn viết bài, bạn còn chăm sóc blog thì thứ hạng của trang blog của bạn luôn tăng và ngược lại. Thật dể hiểu và thật khó khăn với những ai không có nhiều thời gian để viết bài cũng như tối ưu web/blog. Hãy nhớ hãy viết bài đều đặn (tự viết hoặc biên tập không copy nội dung) theo lịch hay không theo cũng chả sao, miễn là mỗi tuần có 1 đến 2 bài viết cũng OK. Khi đó Google không để web/blog của bạn bị “lạc trôi”.
– Con bọ BOT của Google sẽ tìm được bài viết của bạn cũng như index nhanh bài viết của bạn lên Google khi bạn cung cấp cho nó thứ nó đang tìm. Với blogspot chỉ việc đơn giản vào mục CÀI ĐẶT/TÙY CHỌN TÌM KIẾM/ROBOTS.TXT
Chia sẻ cách SEO blogspot 2017 cực dể và hiệu quả

Copy và thay link blog của bạn

User-agent: *
Allow: /
Disallow: /search
Disallow: /*?updated-max=*
Sitemap: http://
nhatthienkt.net/sitemap.xml

3. Tối ưu các file .js .css (JavaScript và CSS )

– Hãy đặt tất cả các file .css và font (màu đỏ) theo cấu trúc sau. Đặt nó sau thẻ <head>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function loadCSS(e, t, n) { "use strict"; var i = window.document.createElement("link"); var o = t || window.document.getElementsByTagName("script")[0]; i.rel = "stylesheet"; i.href = e; i.media = "only x"; o.parentNode.insertBefore(i, o); setTimeout(function () { i.media = n || "all" }) }
loadCSS("
https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css");
loadCSS("
http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,300i,400,400i,500,500i,700,700i");
//
]]>
</script>

– Với .js thì chỉ cần thêm như sau:

<script async='async' src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'/>

Hoặc

<script async='async' src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

4. Tối ưu hình ảnh

– Tối ưu hình ảnh được sử dụng phổ biến hiện nay bởi phương pháp Lazy Load. Hãy copy đoạn code sau và đặt nó trên thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// Lazy Load
(function(a){a.fn.lazyload=function(b){var c={threshold:0,failurelimit:0,event:"scroll",effect:"show",container:window};if(b){a.extend(c,b)}var d=this;if("scroll"==c.event){a(c.container).bind("scroll",function(b){var e=0;d.each(function(){if(a.abovethetop(this,c)||a.leftofbegin(this,c)){}else if(!a.belowthefold(this,c)&&!a.rightoffold(this,c)){a(this).trigger("appear")}else{if(e++>c.failurelimit){return false}}});var f=a.grep(d,function(a){return!a.loaded});d=a(f)})}this.each(function(){var b=this;if(undefined==a(b).attr("original")){a(b).attr("original",a(b).attr("src"))}if("scroll"!=c.event||undefined==a(b).attr("src")||c.placeholder==a(b).attr("src")||a.abovethetop(b,c)||a.leftofbegin(b,c)||a.belowthefold(b,c)||a.rightoffold(b,c)){if(c.placeholder){a(b).attr("src",c.placeholder)}else{a(b).removeAttr("src")}b.loaded=false}else{b.loaded=true}a(b).one("appear",function(){if(!this.loaded){a("<img />").bind("load",function(){a(b).hide().attr("src",a(b).attr("original"))[c.effect](c.effectspeed);b.loaded=true}).attr("src",a(b).attr("original"))}});if("scroll"!=c.event){a(b).bind(c.event,function(c){if(!b.loaded){a(b).trigger("appear")}})}});a(c.container).trigger(c.event);return this};a.belowthefold=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).height()+a(window).scrollTop()}else{var d=a(c.container).offset().top+a(c.container).height()}return d<=a(b).offset().top-c.threshold};a.rightoffold=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).width()+a(window).scrollLeft()}else{var d=a(c.container).offset().left+a(c.container).width()}return d<=a(b).offset().left-c.threshold};a.abovethetop=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).scrollTop()}else{var d=a(c.container).offset().top}return d>=a(b).offset().top+c.threshold+a(b).height()};a.leftofbegin=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).scrollLeft()}else{var d=a(c.container).offset().left}return d>=a(b).offset().left+c.threshold+a(b).width()};a.extend(a.expr[":"],{"below-the-fold":"$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","above-the-fold":"!$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","right-of-fold":"$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})","left-of-fold":"!$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})"})})(jQuery);$(function(){$("img").lazyload({placeholder:"http://2.bp.blogspot.com/-M1hvJF4KQx0/VtV91N12opI/AAAAAAAAABs/_BMWfkJOvQI/s60/wahyupratama.gif",effect:"fadeIn",threshold:"-50"})});
//]]>
</script>

5. Lách các nhà mạng chặn hiện thị hình ảnh 

Load mọi hình ảnh lưu trữ tải lên trực tiếp tại blogspot không lo bị VNPT chặn, copy code dưới và đặt nó lên trên thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var images = document.getElementsByTagName("img");
for (var i = 0; i < images.length; i++) {
images[i].src = images[i].src.replace(/[0-9]+.bp.blogspot.com/, "lh4.googleusercontent.com");
}
//]]>
</script>

6. Tìm chọn và thiết kế theme blogspot chuẩn responsive

Tham khảo một số theme tại blog này. Link: Theme Blogspot

7. Còn nữa sẽ câp nhật tiếp theo…..

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here