Quản lý thu công quỹ xã phường bằng Excel [Nhatthiekt.net]

Nhatthienkt’s Blog Thủ thuật hay – Chuyên mục Thủ Thuật Excel sẻ hướng dẫn bạn đọc cách để tạo một file Excel quản lý việc thu cũng như báo cáo in ấn các khoản thu chi công quỹ cấp xã phường, thị trấn đơn giản, đem lạ hiệu quả công việc.Bài viết này mang tính chất định hướng và tham khảo để bạn đọc sáng tạo ý tưởng thiết lập một file quản lý hoàn hảo hơn phục vụ tốt cho công việc của các bạn.

A. Vấn đề cơ bản

– Mình viết bài này trên phiên bản Execl 2016, đây là phiên bản mới nhất đem lại nhiều trải nghiệm tốt cho người dùng.
– Bạn nên tìm hiểu chút về Macro Excel
– Tìm hiểu về hàm Vlookup: Tại đây

B. Tạo file quản lý thu công quỹ bằng Excel 2016

1. Tạo một sheet chứa thông tin

Mục đích tạo sheet này để lấy thông tin tổng hợp và báo cáo
Bạn hãy tạo các thông tin cho phù hợp,
Tên Sheet này mình đặt là: INFO

Quản lý thu công quỹ xã phường bằng Excel [Nhatthiekt.net]


2. Tạo sheet thu tiền do các đơn vị cơ sở nộp lên

Ví dụ: Mẫu như sau
Quản lý thu công quỹ xã phường bằng Excel [Nhatthiekt.net]


Tất cả các cột được tạo trong sheet này đều được lấy số liệu
– Từ A4 đến C4: Các thông tin liên quan đến chứng từ và số hiệu chứng từ
– Cột D và cột G: Thông tin người nộp tiền
– Cột F: Dùng để tổng họp báo cáo sẽ hướng dẫn ở mục dưới
– Cột H: Nhập chứng từ góc nếu có
– Cột I = Cột J + Cột J + Cột L
Bạn phải nhập dữ liệu chi tiết cho các cột J, K, L

**** cách tạo cột F (cột thông tin thôn)

Bạn nên tạo danh sách lựa chọn để chọn nhằm hạn chế sai xót số liệu tổng hợp báo cáo

Quản lý thu công quỹ xã phường bằng Excel [Nhatthiekt.net]

– B1: Chọn cột F
– B2: Vào Data/Data validation

Quản lý thu công quỹ xã phường bằng Excel [Nhatthiekt.net]

– B3: Cài đặt link trỏ lấy dữ liệu
+ Chọn mục: List
+ Nguồn được lấy từ sheet INFO tạo ở [1]

Quản lý thu công quỹ xã phường bằng Excel [Nhatthiekt.net]

Lưu sheet này với tên:  THU TIEN

3. Tạo một phiếu thu tự động

Mẫu như hình dưới đây, với phiếu thu tự động này, bạn chỉ việc lựa chọn số phiếu thu muốn in thì dữ liệu tương ứng sẽ hiện thị đúng theo sheet THU TIEN

Quản lý thu công quỹ xã phường bằng Excel [Nhatthiekt.net]

Bạn thiết lập công thức trong sheet IN PHIEU như sau:
– Tạo form chọn phiếu in với công cụ Data validation, dữ liệu là số phiếu chi trong sheet THU TIEN
– Tạo công thức hiện thị thông tin số phiếu thu lấy từ cột P

=”Số: “&LEFT(P6;LEN(P6)-2)&”-” & RIGHT(P6;2)

Quản lý thu công quỹ xã phường bằng Excel [Nhatthiekt.net]


Lần lượt tạo công thức lấy thông tin trong phiếu thu 

1. Ngày chứng từ

=”Ngày ” & VLOOKUP($P$6;’THU TIEN’!$A$1:$AN$65536;2;0) & ” tháng ” & VLOOKUP($P$6;’THU TIEN’!$A$1:$AL$65536;3;0) & ” năm 2017″

2. Họ và tên

=VLOOKUP($P$6;’THU TIEN’!$A$1:$AL$65536;4;0)

3. Địa chỉ

=VLOOKUP($P$6;’THU TIEN’!$A$1:$AL$65536;5;0)

4. Lý do nộp

=VLOOKUP($P$6;’THU TIEN’!$A$1:$AL$65536;7;0)

5. Số tiền

=VLOOKUP($P$6;’THU TIEN’!$A$1:$AL$65536;9;0)

6. Viết bằng chữ: Sử dụng tool DOISO để tự động chuyển số thành tiền

=”Viết bằng chữ: “&VND(D11)&”.”

7. Kèm theo:

=”0″ & VLOOKUP($P$6;’THU TIEN’!$A$1:$AL$65536;8;0) & ” chứng từ gốc.”

8. Người nộp tiền:

=D8

9. Người thu tiền:

=INFO!C4

10. Cột chi tiết

– VNN: 

=VLOOKUP($P$6;’THU TIEN’!$A$1:$AL$65536;11;0)

– DƠĐN:

=VLOOKUP($P$6;’THU TIEN’!$A$1:$AL$65536;10;0)

– BTTE:

=VLOOKUP($P$6;’THU TIEN’!$A$1:$AL$65536;12;0)

Giải thích chút cho các bạn để hiểu

Quản lý thu công quỹ xã phường bằng Excel [VanphongIt.com] 2

– sử dụng hàm Vlookup tìm đối chiếu theo số chứng từ được lấy từ cột P6, sau đó rà soát đối chiếu lấy dữ liệu tương ứng tại sheet THU TIEN tương ứng với số phiếu thu.
Ví dụ: 
Hiện thị Số tiền có công thức

=VLOOKUP($P$6;’THU TIEN’!$A$1:$AL$65536;9;0)

Có nghĩa là bạn đang chọn số phiếu thu là PT02 tại cột P6 sheet IN PHIEU
Dữ liệu được xác định và gióng lấy thông tin trong sheet THU TIEN tương ứng
$A$1:$AL$65536: Bảng dữ liệu lựa chọn Từ A1 đến AL65563 (tùy số bản ghi bạn lựa chọn giới hạn phù hợp)
– Lấy dữ liệu số tiền 9;0 : Là cột tổng số tiền là cột I (nó đang ở vị trí thứ 9), và 0 nghĩa là tìm kiếm chính xác 100%.

4. Tạo bảng tổng hợp báo cáo

Đây là 1 mẫu tổng hợp báo cáo

Quản lý thu công quỹ xã phường bằng Excel [Nhatthiekt.net]


Ví dụ tại ô D7 ta có công thức:

=SUMIF(‘THU TIEN’!$F$6:$F$131;’BC-THUC_HIEN_CQUY’!B7;’THU TIEN’!$J$6:$J$131)

Tất cả dữ liệu được lấy trong sheet THU TIEN
Vậy là cơ bản mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành quản lý công quỹ bằng Excel, ngoài ra còn có khá nhiều sheet nộp tiền KBNN, đối chiếu KBNN và báo soát biên lai,… các bạn tự nghiên cứu thêm nhé. Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here