Phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2017 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn trong công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán. MISA Bamboo.NET 2017 hoạt động tốt cả trên máy tính cá nhân cũng như trong mạng nội bộ, giúp nhiều người sử dụng cùng làm việc trên một tệp dữ liệu kế toán. MISA Bamboo.NET 2017 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất – Microsoft .NET và cơ sở dữ liệu SQL Server Express – mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao.

Cập nhật phần mềm kế toán xã Misabamboo.net 2017 R5.0.0.4 ngày 15/6/2017

MISA Bamboo.NET 2017 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 và luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

Cập nhật Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

Cập nhật Thông tư 39/2016/TT-BTC của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước


Cập nhật Thông tư 40/2016/TT-BTC của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước (TABMIS).

Cập nhật Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ tài chính thay thế thông tư 86/2011/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước thay thế thông tư.

Có gì mới trong phiên bản sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R5 

Sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R5 phát hành ngày 15/6/2017 cập nhật 2 nội dung sau:
  • Cập nhật mức đóng BHXH mới của người sử dụng lao động theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP để tính các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội được đúng đắn và chính xác.
  • Kế toán muốn in được mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28/2012/TT-BTC) theo yêu cầu kho bạc.

Cập nhật phần mềm kế toán xã Misabamboo.net 2017 R5.0.0.4 ngày 15/6/2017

Link tải:

Link 1: Tại đây (424MB)

Link 2: Tại đây  (424MB)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tại đây

—————————————————————————————– 

Cập nhật 11/7/2017 

Hiện tại đã có phiên bản Misabamboo.net 2017 R6.0.0.4 có cập nhật một số điểm mới:

1. Cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP để tính lương, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ theo đúng quy định mới
2. Kế toán muốn bổ sung thêm một số tiểu mục mang đi trên chương trình theo quy định tại Thông tư 136/2009/TT-BTC do phần mềm chưa cập nhật các tiểu mục này trong khi KH vẫn có nhu cầu sử dụng
3. Bổ sung mẫu Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện C2-11b/NS theo quyết định 1736/QĐ-KBNN ngày 28/04/2017
4. Khi in bảng kê chứng từ chi (TT344/2016) làm thủ tục thanh toán với kho bạc, kế toán mong muốn lấy được số chứng từ gốc (số hóa đơn hoặc số chứng từ) lên bảng kê theo yêu cầu đối chiếu tại kho bạc và lưu trữ tại đơn vị
5. Khi in Bảng đối chiếu số dư trợ cấp cân đối nộp kho bạc, kế toán muốn số rút tại kho bạc lấy theo đúng MLNS thực tế để báo cáo in ra khớp về MLNS và số liệu với báo cáo đối chiếu tại kho bạc
6. Kế toán mong muốn lấy và in được tên địa danh lên các mẫu chứng từ, báo cáo giao dịch với kho bạc để không phải viết tay thông tin thuận lợi cho công việc

Để cập nhật phiên bản R6.0.0.4 phát hành ngày 11/7/2017 các bạn làm như sau:

1. Vào phân hệ Trợ giúp/Tự động cập nhật
Cập nhật phần mềm kế toán xã Misabamboo.net 2017 R5.0.0.4 ngày 15/6/2017
2. Tiếp đến chấp nhận cập nhật, backup dữ liệu và chuyển đổi lên phiên bản R6.
Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here