[Tếu vui] Lập công thức Excel  tính số ngày bạn đã sống trên đời này.

Nhatthienkt – Đôi khi chúng ta lại hơi rối khi muốn biết ai đang kết nối đến mạng Wifi (ở đây nói mạng Wifi của Viettel) vì đơn giản Viettel hơi rắc rối so với VNPT. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn nhanh chóng kiểm soát được ai đang kết nối đến mạng Wifi nhà bạn trong vài bước.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Cách xem ai đang dùng ké mạng Wifi Viettel nhà bạn
Khác với VNPT mạng Wifi của Viettel bạn đăng nhập tại địa chỉ
https://192.168.1.1/ (Hãy nhấp tiếp tục truy cập không an toàn)
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: là dãy số trên thiết bị hoặc trên vỏ thiết bị wifi, thường là ZTE…….

Cách xem ai đang dùng ké mạng Wifi Viettel nhà bạn 2


Bước 2: Nhấp vào Advanced Setup

Cách xem ai đang dùng ké mạng Wifi Viettel nhà bạn

Bước 3: Vào Administration/Diagnosis/ARP Table

Cách xem ai đang dùng ké mạng Wifi Viettel nhà bạn
Tại đây MAC address: là các thiết bị đã kết nối thành công đến mạng Wifi nhà bạn
Status: Nếu có chữ Available là đang sẵn kết nối, hay nói dể hiểu là dang sử dụng Wifi
Lời kết: Thật đơn giản để biết được các thiết bị đã kết nối đến mạng Wifi của nhà bạn, cũng như biết được hiện ai đang dùng wifi nhà bạn. 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here