Misababoo.net là phần mềm hay và hỗ trợ tốt cho nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, bạn có thể xem bài viết dưới đây

Cập nhật phần mềm kế toán xã Misabamboo.net 2017 R5.0.0.4 ngày 15/6/2017

Đối với nghiệp vụ công quỹ, cũng khá đơn giản. Phần mềm hoàn toàn hỗ trợ tốt. Để thực hiện nghiệp vụ này các bạn phải thực hiện đầy đủ các bước sau.

Bước 1: Khai báo số dư ban đầu TK 431 và TK 1128

 • Vào Nghiệp vụ
 • Nhập số dư ban đầu
 • Nhập chi tiết các TK ngân hàng cho các quỹ tại mục TK 431 và 1128, 1112 (TK431 nhập bên Có, TK 1128 nhập bên Nợ, tất nhiên số tiền bên TK Nợ và TK có là bằng nhau và TK431=TK1112+TK1128)

Hướng dẫn định khoản kế toán các quỹ công chuyên dùng trên phần mềm Misabamboo.net 2017

Bước 2: Nhập thu quỹ tiền mặt

Sau khi viết bên lai, thu tiền từ các thôn, tổ,.. kế toán định khoản

Nợ 1112    431

Bước 3: Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi tại KBNN

Nghiệp vụ này nhập cho các khoản tiền thuộc TK tiền gửi của đơn vị quản lý như quỹ Vì người nghèo xã, đền ơn đáp nghĩa xã,… các khoản tiền nhận viện trợ, ủng hộ, tặng từ cấp huyện hoặc các đơn vị tổ chức khác, các khoản tiền được trích lại cho đơn vị mình mà tiền đó được phép hoạch toán vào TK tiền gửi.
 • Vào Tiền gửi
 • Thu Tiền
 • Phiếu nộp tiền kho bạc

Có 2 trường hợp

– Nếu nộp tiền từ tiền mặt thu được ở bước 2 ta định khoản

Nợ 1128  1112

 – Nếu nhận tiền viện trợ, trích lại theo % (như quỹ BTTE) ta định khoản

     Nợ 1128      431

  Bạn cần lưu ý:

  • Chọn đúng TKKB
  • TK nợ: 
  • TK có: 
  • Thu NSNN = Số tiền nộp
  • Chương, Loại, khoản, mục: nhập gì cũng được (không liên quan)
  • Nghiệp vụ: Không chọn
  • Hoạt động: Chọn hoạt động cho quỹ nào. Ví dụ: DENON
  • Quỹ tiền: Chọn cho quỹ nào. Ví dụ: DENON
  Hướng dẫn định khoản kế toán các quỹ công chuyên dùng trên phần mềm Misabamboo.net 2017
  Khi nhập xong, bạn có thể in Giấy nộp tiền KBNN theo mẫu TT 77
  Hướng dẫn định khoản kế toán các quỹ công chuyên dùng trên phần mềm Misabamboo.net 2017


  Bước 4: Rút tiền gửi tại KBNN

  Nghiệp vụ này phát sinh khi đơn vị có nhu cầu rút tiền mặt từ các khoản tiền công quỹ này về thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Số tiền rút phải nhỏ hơn hoặc bằng khoản tiền gửi theo chi tiết từng công quỹ.
  • Vào Tiền gửi
  • Chi Tiền 
  • Chi tiền gửi

  Bạn cần lưu ý:

  • Chọn đúng TKKB
  • TK nợ: 1112
  • TK có: 1128
  •  Số tiền cần rút
  • Chương, Loại, khoản, mục: nhập gì cũng được (không liên quan)
  • Nghiệp vụ: tạm ứng
  • Hoạt động: Chọn hoạt động cho quỹ nào. Ví dụ: DENON
  • Quỹ tiền: Chọn cho quỹ nào. Ví dụ: DENON
  Hướng dẫn định khoản kế toán các quỹ công chuyên dùng trên phần mềm Misabamboo.net 2017
  tại đây bạn có thể in phiếu Rút tiền gửi
  Hướng dẫn định khoản kế toán các quỹ công chuyên dùng trên phần mềm Misabamboo.net 2017

  Bước 5: Chi tiền cho đối tượng

  Khi chi tiền, chúng ta nhập phiếu chi bình thường như các nghiệp vụ chi tiền mặt khác. Ta định khoản như sau:
  Nợ TK 431
  Có TK 1112
  NV: Chi từ tạm ứng
  Hoạt động và quỹ tiền: Nhập tương ứng với quỹ đó
  Khi chi tiền thì không ảnh hưởng đến báo cáo đối chiếu với tài khoản tiền gửi tại KBNN, do vậy bạn phải theo dõi riêng để biết hiện tiền mặt 1112 còn bao nhiêu tại thủ quỹ.

  Bước 5: In đối chiếu theo mẫu 05 QĐ 4377

  Vào báo cáo kho bạc chọn mẫu 05 như hình dưới
  Hướng dẫn định khoản kế toán các quỹ công chuyên dùng trên phần mềm Misabamboo.net 2017
  Tóm lại:
  1/ Thu tiền của nhân dân
  N 1112 –  C 431    [Phiếu thu tiền mặt]
  2/ Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi
  N 1128  – C 1112   [Phiếu nộp tiền gửi – TIỀN GỬI]
  3/ Nhận tiền do các tổ chức, hoặc huyện trích về
  N 1128  – C 431    [Phiếu nộp tiền gửi – TIỀN GỬI]
  4/ Rút tiền gửi về 
  N 1112 –  C 1128   [Phiếu RÚT TIỀN GỬI – TIỀN GỬI]
  5/ Chi tiền gửi

  N 431 –  C 1112    [Phiếu chi tiềm mặt]
  Vậy là xong, cũng tương đối đơn giản, nếu không thích dùng phần mềm thì có thể dùng Excel của mình, xem bài viết này

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here