[Tếu vui] Lập công thức Excel  tính số ngày bạn đã sống trên đời này.

Vanphongit.com – Giấy mời họp là văn bản của một tổ chức gửi cho các thành viên hay các bên có liên quan đến dự họp tại một địa điểm. Giấy mời phải đảm bảo đầy đủ các nội dung cơ bản sau:

  • Đơn vị phát hành
  • Đối tượng được mời kèm theo địa chỉ
  • Thời gian mời tham gia họp
  • Địa điểm họp
  • Nội dung họp
  • Một số nội dung lưu ý (nếu có)

Thông thường Giấy mời được thiết 1/2 giấy A4, có nghĩa với một tờ giấy A4 chúng ta in được 2 giấy mời và được canh lề chuẩn đẹp. Với đặc điểm của mẫu giấy mời như trên vanphongit.com chia sẻ Mẫu Giấy mời như hình minh họa dưới đây.

Mẫu giấy mời tiện dụng nhất cho văn phòng
Mẫu này thiết kế: In được 2 giấy mời trên 1 trang A4, Nếu tự động trộn thư sẽ cực kỳ đẹp. Mẫu này chỉ xem được trên các phiên bản Word 2007 trở lên nếu bạn đang dùng Word 2003 thì chọn file .doc nhé.
File: Mau Giay Moi-vanphongit.com.docx (Word 2007 trở lên)
        Mau Giay Moi-vanphongit.com.doc (Word 2003) 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here