[Tếu vui] Lập công thức Excel  tính số ngày bạn đã sống trên đời này.

Hôm nay rãnh rỗi nghịch tí, dùng công thức trên Excel tính toán số năm, số tháng và cả số ngày của bất kỳ ai khi biết được ngày tháng năm sinh của họ. Bạn có muốn quậy chút không? Có thể test ngay dưới nhé.

Demo mẫu:
[Tếu vui] Lập công thức Excel  tính số ngày bạn đã sống trên đời này.

Để tính được số năm số tháng, số ngày khi biết ngày tháng năm xác định trước bởi các hàm cơ bản sau:
DATEDIF: Đây là hàm tính số ngày, tháng, hoặc năm giữa hai ngày và lấy thông tin theo điều kiện tùy ý.

Cú pháp:

DATEDIF(start_date,end_date,unit)
  • start_date: Nhập ngày tháng bắt đầu
  • end_date: Nhập ngày tháng kết thúc
  • unit: Điều kiện, bạn sẽ có 3 điều kiện

y: lấy số năm

[Tếu vui] Lập công thức Excel  tính số ngày bạn đã sống trên đời này.

m: số tháng

[Tếu vui] Lập công thức Excel  tính số ngày bạn đã sống trên đời này.

d: số ngày

[Tếu vui] Lập công thức Excel  tính số ngày bạn đã sống trên đời này.
ym: số năm và số tháng

[Tếu vui] Lập công thức Excel  tính số ngày bạn đã sống trên đời này.

md: số tháng và số ngày

[Tếu vui] Lập công thức Excel  tính số ngày bạn đã sống trên đời này.

Để test các bạn có thể xem ví dụ ở trên nha.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here