VanphongIT – Điều chỉnh kinh phí là nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí (thu hoặc chi) khi đã giao dịch thành công với kho bạc nhà nước, sau đó mới phát hiện sai xót và bắt buộc phải điều chỉnh lại cho đúng hoặc điều chỉnh với mục đích cân đối ngân sách. sự sai xót này đôi khi do định khoản sai hoặc các lỗi vô ý khác.

Ta có ví dụ như sau: Ngày 20/11/2017 có chi tổ chức cho ngày nhà giáo VN với số tiền 4.200.000đ (bốn triệu hai trăm ngàn đồng chẵn) khi lập phiếu chi tạm ứng số 320/PC được định khoản sang chương 805 khoản 463 mã nguồn 13 (Kinh phí giao tự chủ, giao khoán), sau khi đi thanh toán tạm ứng với KBNN xong ngày 15/12/2017 thì phát hiện nghiệp vụ này thuộc chương 805 khoản 495 (sự nghiệp giáo dục) nguồn 12 (Kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán) thì lập PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH (Mẫu số: C2-10/NS) đề nghị KBNN điều chỉnh về chương 805 khoản 495 và mã nguồn 12.
(Lưu ý: Ví dụ này đang áp dụng theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện đã hết liệu lực)
Thông tư số 324/2016/TT-BTC đang hiệu lực từ 4/2/2017 và thay thế quyết định 33/2008/QĐ-BTC bạn tham khảo và tải về Tại đây 

Các bước tiến hành.

1. Lập PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH (Mẫu số: C2-10/NS)

Hiện tại trên phiên bản Misa Bamboo.net 2017 chưa hỗ trợ biểu mẫu  C2-10/NS theo Thông tư 77 do vậy buộc làm trên Excel.
Các bạn có thể tải file C2-10/NS: Tại đây
Hướng dẫn định khoản điều chỉnh kinh phí chi trên phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET

2. Định khoản trên phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET để nó hiện thị số liệu lên báo cáo đối chiếu.

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác
Hướng dẫn định khoản điều chỉnh kinh phí chi trên phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET

Bước 2: Nhập dữ liệu điều chỉnh

Nhập các nội dung sau:
  • Ngày tháng điều chỉnh chứng từ
  • TKKB
  • Số CT, Ngày CT gốc
  • Định khoản: Nợ 81422, Có 1121, nghiệp vụ: Thực chi.
  • Nhập số âm (-) cho mục điều chỉnh giảm (ở ví dụ trên giảm 4.200.000đ cho chương 805, khoản 463, nguồn 13,  tiểu mục 7049)
  • Nhập số dương (+) cho mục điều chỉnh tăng hay phát sinh đúng (ở ví dụ trên tăng 4.200.000đ cho chương 805, khoản 495,  nguồn 12, tiểu mục 7049)


Hướng dẫn định khoản điều chỉnh kinh phí chi trên phần mềm kế toán MISA Bamboo.NET

 Bước 3:  Kiểm tra trên báo cáo

Sử dụng Báo cáo mẫu B07-X Bảng đối chiếu dự toán KPNS tại kho bạc nhà nước.
Tạo đây tìm chương khoản tương ứng sẽ thấy có sự điều chỉnh thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here