MISA Bamboo.NET 2019 là phần mềm kế toán giúp đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ: Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Lương,…

Đây là phần mềm được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. 
Link tải phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2019
Misa Bamboo.net 2019

Phiên bản 2019 có một số tính năng mới bạn có thể tham khảo ngay dưới đây.

1. Bổ sung mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
2. Bổ sung mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
3. Bổ sung mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
4. Bổ sung mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
5. Bổ sung mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
6. Bổ sung mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
7. Bổ sung mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
8. Bổ sung mẫu C2-11a/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp trên theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
9. Bổ sung mẫu C2-11b/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp huyện theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
10. Bổ sung mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư theo quy định mới tại Thông tư 77/2017/TT-BTC
11. Bổ sung mẫu 01 – SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ – KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.
12. Bổ sung mẫu 02 – SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QTT – KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.
13. Bổ sung mẫu 05 – ĐCSDNSNN theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ – KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ – KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

Link tải: 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here