Tăng mức lương co sở lên 1.390.000đ từ ngày 01/7/2018

Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng có xu hướng tăng dần theo các năm và có ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản phải nộp trích theo lương của cả doanh nghiệp lẫn người lao động. Cụ thể thông tin về mức tăng lương cơ sở và lương tối thiểu vùng 2018 như sau:

Từ ngày 01/01/2018, tăng mức lương tối thiểu vùng tiếp tục tăng lên:
Tăng mức lương co sở lên 1.390.000đ từ ngày 01/7/2018

  • Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với năm 2017)
  • Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)
  • Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)
  • Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng)

Lương tối thiểu vùng tăng làm cho mức lương tối đa khi tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 79.600.000 đồng (20 lần mức lương tối thiểu vùng), tuy nhiên, mức hưởng là 60% mức lương bình quân của 6 tháng liền kề đóng Bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp và tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng lao động (tương đương mức hưởng tối đa là 5 x 3.980.000 = 19.900.000 đồng/tháng)

Đồng thời, từ ngày 01/07/2018, tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng. Lương cơ sở tăng làm cho mức lương tối đa khi tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) là 27.800.000 đồng.
Tăng mức lương co sở lên 1.390.000đ từ ngày 01/7/2018
Nghị quyết số: 49/2017/QH14: Tải về

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here