Cập nhật tự động tỷ giá ngoại tệ trên Excel
Bài viết này đơn giản giúp các bạn import nhanh bảng tỷ giá ngoại tệ về bảng tính Excel, đồng thời dữ liệu của bạn luôn được cập nhật theo dữ liệu bởi các ngân hàng cung cấp. Trong bài viết này mình lấy dữ liệu từ ngân hàng Vietcombank. Hãy cùng mình thực hiện trên Excel ngay bây giờ.

Bước 1: Mở bảng tính Excel

Bước 2: Vào mục Data chọn mục Fromweb

– Hãy copy địa chỉ:
– Nhấp nút Go để 
Cập nhật tự động tỷ giá ngoại tệ trên Excel

Bước 3: Nhấp chon Import để chèn bảng tỷ giá vào Excel

Cập nhật tự động tỷ giá ngoại tệ trên Excel
– Chọn vị trí chèn dữ liệu thích hợp và nhâp Ok
Cập nhật tự động tỷ giá ngoại tệ trên Excel
Ta có bảng dữ liệu:
Cập nhật tự động tỷ giá ngoại tệ trên Excel

Bước 4: Cập nhật dữ liệu trên Excel

– Hãy dùng chuột phải và chọn Refresh
Cập nhật tự động tỷ giá ngoại tệ trên Excel

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here