Tạm ứng lương thường phát sinh vào tháng 1 trong năm do chưa được cấp dự toán, hoặc dự toán đang hoàn thiện. Tạm ứng thì phải thanh toán tạm ứng do vậy đối với lương thì nghiệp vụ này tương đối đặc biệt và cũng được hạch toán trên phần mềm Misabamboo không giống như các nghiệp vụ thanh toán tạm ứng khác. Hôm nay VanPhongIT.com sẽ hướng dẫn hạch toán và thao tác trên phân mềm Misabamboo.net 2019 nghiệp vụ này.

Hướng dẫn hạch toán thanh toán tạm ứng lương trên Misabamboo.net 2019 10
 

Những bước thực hiện

Đầu tiên kế toán làm Giấy rút dự toán ngân sách (Mẫu C2-02a/NS) từ Phiếu rút tiền kho bạc, nghiệp vụ “Tạm ứng” với tổng số tiền cần rút để trả cho CBCC, người lao động cơ quan, đơn vị trong tháng chưa được cấp dự toán.
  • Định khoản: Nợ 1111 có 1121
  • Nghiệp vụ: Tạm ứng

 

1. Sau khi rút tiền về tiến hành trả lương.

– Lập phiếu chi
  • Định khoản: Nợ 334 Có 1111      Nghiệp vu: Thực chi
Hướng dẫn hạch toán thanh toán tạm ứng lương trên Misabamboo.net 2019 11

 

2. Nhập chứng từ thanh toán lương

– Đầu tiên vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác
Hướng dẫn hạch toán thanh toán tạm ứng lương trên Misabamboo.net 2019 12
– Thêm Chứng từ nghiệp vụ khác
+ Tại đây nhập đầy đủ thông tin đơn vị, tài khoản ngân hàng
+ Ngày lập chứng từ
+ Định khoản: Nợ 8192 (81922) 334
+ Nhập số tiền
+ Nguồn 
+ Chương Nợ, Có, Tiểu mục Nợ Có
+ Nghiệp vụ: Chi từ tạm ứng
+ Nhấp cất 
Hướng dẫn hạch toán thanh toán tạm ứng lương trên Misabamboo.net 2019 13

3. Đề nghị Thanh toán tạm ứng lương

– Đầu tiên lập bảng kê thanh toán
Hướng dẫn hạch toán thanh toán tạm ứng lương trên Misabamboo.net 2019 14
– Chọn chứng từ lập bảng kê thanh toán, nhập ngày tháng bảng kê và Cất lưu
Hướng dẫn hạch toán thanh toán tạm ứng lương trên Misabamboo.net 2019 15
– Tiếp theo in Giấy đề nghị thanh toán mẫu số C2-03/NS để đề nghị KBNN thanh toán
Hướng dẫn hạch toán thanh toán tạm ứng lương trên Misabamboo.net 2019 16
 

4. Thanh toán tạm ứng lương

Sau khi KBNN thống nhất ký xác nhận cho phép thanh toán chứng từ tạm ứng, chúng ta vào chọn bảng kê thanh toán
Hướng dẫn hạch toán thanh toán tạm ứng lương trên Misabamboo.net 2019 17
– Chọn ngay tháng hạch toán cho chứng từ thanh toán và nhấn nút Cất.
Ở đây phần mền tự động kết chuyển Sang Nợ 8142 có 8192
Hướng dẫn hạch toán thanh toán tạm ứng lương trên Misabamboo.net 2019 18
Vậy là xong, bạn có thể in số Tiền mặt, tiền gửi và xem cân đối tài khoản.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here