Days - Hàm đếm giữa 2 ngày trong Excel

Hàm Days() – Hàm đếm số ngày giữa 2 khoảng thời gian được nhập trước. Hàm Days() giúp kế toán tiết kiệm nhiều thời gian trong việc chấm công, tính toán chính xác số ngày được hưởng các chế độ liên quan.

Hàm Days() và cách sử dụng

Cú pháp: DAYS(end_date, start_date)
  • End_date: Ngày kết thúc (ngày chốt)
  • Start_date: Ngày bắt đầu tính.

 

Xét ví dụ:
Days - Hàm đếm giữa 2 ngày trong Excel
=Days(B2;A2) KQ: 85
Lưu ý: Hàm Days() là sử dụng phép trừ để tính, theo nguyên tắt kế toán thì không đúng nếu tính số ngày do vậy buộc bạn phải cộng thêm 1 ngày. Ví dụ từ ngày 01/8/2018-13/8/2018 sẽ được tính là 13 ngày. 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here