Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay

Hàm subtotal là một hàm được sử dụng khá phổ biến trên Excel mọi phiên bản từ 2003 cho đến 2019.  Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn sử dụng hàm subtotal để chúng ta thiết kế các biểu mẫu phục vụ báo cáo liên quan đến tính tổng dự liệu được lọc theo điều kiện xác định.  Đồng thời chúng ta sử dụng hàm subtotal để chúng ta đánh số tự động một cách linh hoạt theo cái dữ liệu  được lọc.

Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay

Đầu tiên các bạn tìm hiểu sơ qua hàm subtotal là gì 

hàm SUBTOTAL trả về tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu trong Excel dễ dàng hơn. Sau khi tạo danh sách tổng phụ, bạn có thể sửa đổi bằng cách sửa hàm SUBTOTAL.

Hàm subtotal có rất nhiều Đổi số như sau:

Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay
 
Để thực hành thì chúng ta xét Ví dụ như sau
Ta có một danh sách cần được tính tổng theo điều kiện (lọc theo thôn) và đồng thời co dãn báo cáo tự động đẹp mắt. Hãy xem minh họa như hình dưới.
Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay

Phần 1- hướng dẫn đánh số tự động theo điều kiện lọc có trước

1. Tạo lọc dữ liệu Excel
Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay
 
2. Dùng hàm if() kết hợp len() và subtotal() để đánh số tự động
Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay
=IF(LEN(B7)=0;””;SUBTOTAL(3;$B$7:$B7))
Nếu độ dài ký tự cột B7 là bằng 0 thì trả kết quả rỗng (tức là “”)
Ngược lại đếm với hàm subtotal (được cố định điểm đầu)
Cuối cùng copy công thức xuống dưới 

Phần 2- hướng dẫn tính tổng tự động tạo điều kiện lọc có trước

Tương tự ta làm tổng phụ theo điều kiện lọc
Sử dụng hàm subtotal để làm báo cáo động Excel cực hay
 =SUBTOTAL(9;H7:H60)
Vậy là xong nhé. Chúc các bạn thành công.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here