MISA Bamboo.NET 2019 R10 (15/09/2018)

Cập nhật MISA Bamboo.NET 2019 R10 (15/09/2018)

 

* Tính năng mới:

1.  Bổ sung Mẫu biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của đơn vị thuộc ngân sách các cấp để nộp kho bạc
2.  Bổ sung Mẫu biểu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm theo TT 342 để nộp đơn vị chủ quản
3.  Bổ sung Mẫu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán được chuyển nguồn sang năm sau để nộp kho bạc
4.  Kế toán mong muốn khi in giấy C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo TT 77 chỉ hiển thị số dư tạm ứng của các Nguồn-Chương-Khoản cần thanh toán để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc
5.  Kế toán muốn dễ dàng khởi động lại SQL để việc sử dụng chương trình Bamboo 2019 không bị gián đoạn
6.  Kế toán muốn khai báo cán bộ dễ dàng hơn để tránh nhầm lẫn với khách hàng nhà cung cấp nhằm lên đúng các chứng từ sổ sách (như giấy rút dự toán)
7.  Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
8.  Khi in Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu của Dự toán chi ngân sách nhà nước để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
* Sửa lỗi:
1.  C2-02a và C2-02b: Lỗi không lên thông tin cột NDKT khi hạch toán mục 0051.
2.  Lỗi không hiển thị thông tin Số giấy rút khi in Mẫu C2-02a/NS trên chứng từ Bảng kê thực chi có tích chọn Cộng gộp MLNS.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here