Lưu ý: Bạn hãy đọc thật kỹ bài viết trước khi thực hiện nhé ! Nếu như trong quá trình sử dụng bạn gặp bất cứ lỗi gì, ví dụ như bị lỗi link download, blog load chậm, hay là không truy cập vào được một trang nào đó... thì bạn vui lòng thông báo với mình tại đây nhé. Thanks !

UBND xã, phường, thị trấn thực hiện công khai ngânn sách xã theo hệ thống các biểu mẫu đính kèm Thông tư 343/2016/TT-BTC dưới đây:

Biểu mẫu công khai ngân sách xã và tài chính xã có file Excel năm 2018
Biểu mẫu công khai ngân sách xã và tài chính xã có file Excel

PHẦN 01: DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

Tải về: File Word
            File Excel

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã trình HĐND cấp xã

• Biểu số 103/CK TC-NSNN: Cân đối ngân sách xã năm...
• Biểu số 104/CK TC-NSNN: Dự toán thu ngân sách xã năm...
• Biểu số 105/CK TC-NSNN: Dự toán chi ngân sách xã năm…
• Biểu số 106/CK TC-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển năm...
• Biểu số 107/CK TC-NSNN: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác năm…

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã quyết định

• Biểu số 108/CK TC-NSNN: Cân đối ngân sách xã năm...
• Biểu số 109/CK TC-NSNN: Dự toán thu ngân sách xã năm...
• Biểu số 110/CK TC-NSNN: Dự toán chi ngân sách xã năm…
• Biểu số 111/CK TC-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển năm...
• Biểu số 112/CK TC-NSNN: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác năm…

3. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý (06 tháng, năm)

• Biểu số 113/CK TC-NSNN: Cân đối ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm...
• Biểu số 114/CK TC-NSNN: Ước thực hiện thu ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm...
• Biểu số 115/CK TC-NSNN: Ước thực hiện chi ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm...

4. Công khai số liệu quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã phê chuẩn

• Biểu số 116/CK TC-NSNN: Cân đối ngân sách xã năm...
• Biểu số 117/CK TC-NSNN: Quyết toán thu ngân sách xã năm...
• Biểu số 118/CK TC-NSNN: Quyết toán chi ngân sách xã năm...
• Biểu số 119/CK TC-NSNN: Quyết toán chi đầu tư phát triển năm…
• Biểu số 120/CK TC-NSNN: Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác năm..

PHẦN 02:  MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI

•Mẫu số 04/QĐ-CKNS: Quyết định về việc công bố công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm ... của các xã/phường/thị trấn.

Copy bài viết vui lòng ghi Nguồn: vanphongit.com Bạn chưa biết Download trên VanPhongIT.Com: Click xem

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
- - 0 bình luận
https://www.vanphongit.com/2018/11/bieu-mau-cong-khai-ngan-sach-xa-va-tai.html
 
  • Google Comment (0)
  • Facebook Comment (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Vui lòng viết comment Tiếng Việt có dấu.

Bạn có thể gửi mail trực tiếp qua địa chỉ: nhatthienkt.s@gmail.com hoặc aboutvanphongit@gmail.com

Lưu ý những nhận xét với mục đích backlink không liên quan đến nội dung bài viết sẽ bị xóa bỏ