VANPHONIT.COM – Trong một số trường hợp việc cài Office giữa 02 phiên bản 32bit và 64bit đôi khi gây lỗi và không thể gỡ sạch khỏi Windows. Rất may là Microsoft cung cấp bộ công cụ giúp bạn quét và gỡ sạch Office với mọi phiên bản một cách tự động.
Để sử dụng tool này các bạn truy cập địa chỉ 

https://support.office.com/vi-vn/article

Sau đó lựa chọn phiên bản Office và hệ điều hành đang dùng
Công cụ gỡ sạch mọi phiên bản Microsoft office
File tả về có đuôi là .diagcab  bạn hãy chạy file đó cho đến khi hoàn thành.
Công cụ gỡ sạch mọi phiên bản Microsoft office

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here