VanPhongIT.Com – Chia sẻ với bạn đọc về file Excel hướng dẫn sử dụng công thức, các hàm hay sử dụng trong Excel do chính công ty Microsoft cung cấp. Đây là trích dẫn bởi người sáng tạo “Nếu mới sử dụng Excel, hay thậm chí nếu đã từng có kinh nghiệm sử dụng Excel, bạn có thể xem qua các hàm phổ biến nhất của Excel trong chuyến khám phá này. Với các ví dụ thực tế và các hình ảnh hữu ích, bạn sẽ có thể thực hiện các hàm Sum, Count, Average và Vlookup như một chuyên gia. Xin lưu ý rằng mẫu này chỉ áp dụng cho Excel 2013 và 2016 dành cho Windows.”

File Excel hướng dẫn sửu dụng công thức Excel do Microsoft cung cấp Tiếng Việt

 

File Hướng dẫn về công thức gồm có những nội dung sau

 • Thông tin cơ bản
 • Giới thiệu về các hàm
 • Hàm Avaerage (hàm trung bình cộng)
 • Hàm Min và Max
 • Ngày và giờ
 • Kết hợp các  hàm văn bản và số
 • Hàm điều kiện IF và câu lệnh IF
 • Hàm dò tìm Vlookup
 • Hàm có điều kiện
 • Trình hướng dẫn hàm
 • Lỗi công thức
 • Tìm hiểu thêm

File Excel hướng dẫn sử dụng công thức Excel

Link tải: File Excel hướng dẫn sử dụng công thức Excel 

Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here