VanPhongIT.Com – Theo quy định hiện hành mọi tài sản của đơn vị thống nhất theo dõi cập nhậ trên phàn mềm quản lý tài sản (QLTS.VN) do vậy làm thế nào để nhập khẩu dữ liệu sẵn có trên phần mềm kế toán (misabamboo.net) lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN). Chúng ta cùng đi giải quyết trong bài viết này.

Phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN) là gì?

Phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN) là công cụ giúp các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã được đầu tư mua sắm theo quy định của Nhà nước. Đây là phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay – CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY.
Phần mềm QLTS.VN được chạy hoàn toàn trên nền tảng WEB, dữ liệu được quản lý tập trung và người dùng có thể truy cập sử dụng bất kỳ ở đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần có Internet. Đối với các đơn vị chủ quản khi sử dụng QLTS.VN sẽ tổng hợp thống kê được số liệu tài sản công của các đơn vị trực thuộc trong ngành hoặc địa phương (từ quận/huyện, tỉnh/thành đến phạm vi toàn quốc).
Phần mềm QLTS.VN còn sẵn sàng kết nối và trao đổi được thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Có gì mới QLTS.VN

Phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN) cập nhật đầy đủ các chế độ về quản lý tài sản:
– Luật quản lý, sử dụng tài sản công
– Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công
– Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP
– Thông tư 45/2018/TT-BTC quy định chế độ quản lý, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức và tài sản cố định do nhà nước giao DN quản lý.

Cách nhập khẩu dữ liệu từ Misabamboo,net lên Phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)

Bước 1: Mở phàn mềm kế toán Misabamboo,net và xuất dữ liệu TSCĐ

– Xuất khẩu dữ liệu sang Excel: Tệp/ Xuất khẩu dữ liệu sang Excel
Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)
– Chọn danh mục xuất là Tài sản cố định
Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)
Vậy bạn sẽ có file Excel TSCĐ như sau
Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)

Bước 2: Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)

– Đầu tiên truy cập vào trang https://donvi.qlts.vn và đăng nhập vào tài khảo được QLTS.VN cấp
  • donvi: Tên tỉnh của bạn, ví dụ https://quangnam.qlts.vn
– Vào Danh mục TÀI SẢN chọn Nhập khẩu tài sản
Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)
– chọn nguồn nhập khẩu dữ liệu
Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)
– Sau khi chọn xong ta sẽ được thông báo “Tiếp theo” để nhập dữ liệu
Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)

– Tại đây bạn xem dữ liệu có khớp không, nếu OK thì bấm “tiếp theo”

Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)

– Chọn Nguồn hình thành Tài sản

Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)

– chọn Phòng ban

Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)

 

Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)

Vậy là xong, Tài sản của bận đã được upload đầy đủ lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)

Cách nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm quản lý tài sản (QLTS.VN)
Chúc các bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here