Việc lập trình đòi hỏi bạn cần có chương trình thích hợp và môi trường cụ thể, thêm vào đó là một chương trình dịch để dịch chương trình nguồn. Tuy nhiên, khi muốn diễn giải một nội dung ý nghĩa nào đó trong ngôn ngữ thì bạn cần soạn thảo thành văn bản để có thể diễn đạt ý nghĩa câu lệnh. Tuy nhiên, khi bạn copy hay paste một đoạn chương trình qua word sẽ gặp những trở ngại sau:

• Đoạn chương trình copy không còn nguyên mẫu nữa.
• Cú pháp không ổn định do định dạng khác nhau.
• Nhược điểm lớn nhất là bạn rất mất thời gian để hiệu chỉnh màu sắc riêng biệt của câu lệnh. Đây là vấn đề cần tránh khi copy và paste qua word.

ADX Toys 2: Công cụ soạn thảo lập trình cho Word

Để khắc phục nhược điểm trên, Add-in ADX Toys 2 sẽ giúp bạn thực hiện việc định dạng theo cú pháp ngôn ngữ lập trình khi soạn thảo trên Word.
 
Add-in này sẽ hiển thị khi bạn soạn thảo. Bạn chỉ cần chọn đoạn text cần định dạng, nhấn rê chuột để chọn loại ngôn ngữ ( hỗ trợ 9 ngôn ngữ là VB, C, Java, C#…). Và nhấn vào  là văn bản chọn đã theo định dạng ngôn ngữ thích hợp. Rất nhanh chóng và tiện lợi.
Add-in trên hoàn toàn miễn phí, dung lượng 702KB. Tương thích cho Word 2000 trở lên. Download tại 
http://www.add-in-express.com.

Phạm Lê Minh Định

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here