Khi bạn hoàn tất tài liệu của mình, bạn có thể muốn in tài liệu đó ra vì nhiều lý do khác nhau. Bài viết này bao gồm ba tính năng cơ bản của việc in trong Word 2007, bao gồm Print Preview, Quick Print và Print truyền thống.

Xem tài liệu trước khi in

 • Nhấp vào nút Microsoft Office.
 • Chọn Print > Print Preview. Tài liệu sẽ mở ở định dạng Print Preview.

Bài 21: In tài liệu

 • Nhấp vào Print để in tài liệu hoặc Close Print Preview để thoát định dạng xem trước và thực hiện thay đổi đối với tài liệu.

Trong định dạng Print Preview, bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ, bao gồm:

 • Sửa đổi lề
 • Thay đổi chiều trang từ ngang thành dọc hoặc ngược lại
 • Thay đổi kích thước trang
 • Phóng to và thu nhỏ để xem các phần khác nhau của tài liệu
 • Xem nhiều trang cùng lúc
 • Truy cập Word Options để thay đổi một số cài đặt Word

In tài liệu trong Word 2007

 • Nhấp vào nút Microsoft Office.
 • Chọn Print > Print. Hộp thoại Print sẽ xuất hiện.
 • Chọn các trang bạn muốn in (tất cả các trang hoặc một vài trang theo ý muốn).
 • Chọn số lượng bản sao.
 • Chọn hộp Collate nếu bạn đang in nhiều bản sao của một tài liệu nhiều trang.
 • Chọn một máy in từ danh sách drop-down.

Bài 21: In tài liệu

 • Nhấp vào OK.

In qua Quick Print

 • Nhấp vào nút Microsoft Office.
 • Chọn Print > Quick Print.
 • Tài liệu tự động in ra máy in mặc định.

Thực hành!

Sử dụng thư xin việc hoặc bất kỳ tài liệu Word nào khác mà bạn chọn để hoàn thành thử thách này.

 • Mở tài liệu hiện có.
 • Xem tài liệu trong chế độ Print Preview.
 • Đóng định dạng Print Preview mà không cần in.
 • In hai bản sao của tài liệu.

>>Bài tiếp theo: Bài 22: Làm việc với Text Box

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here