Trong Word 2007, bạn có thể muốn chèn một text box vào tài liệu của mình để thu hút sự chú ý đến một đoạn văn bản cụ thể hoặc cho phép bạn dễ dàng di chuyển xung quanh phần văn bản đó trong một tài liệu.

Trong bài học này, bạn sẽ học cách chèn một text box và định dạng nó theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thay đổi kích cỡ, di chuyển và thay đổi hình dạng, màu sắc và đường viền của text box.

Làm việc với Text Box

 • Chèn một text box
 • Thay đổi kiểu text box
 • Thay đổi Shape Fill
 • Thay đổi Shape Outline (đường viền)
 • Thay đổi hình dạng text box
 • Di chuyển text box
 • Thay đổi kích thước text box
 • Thực hành!

Chèn một text box

 • Chọn tab Insert trên Ribbon.
 • Bấm vào lệnh Text Box trong nhóm Text.
 • Chọn một text box trong phần Built-in hoặc Draw Text Box từ menu.
 • Nếu bạn chọn text box trong phần Built-in, nhấp chuột trái vào text box bạn muốn sử dụng, và nó sẽ xuất hiện trong tài liệu.

HOẶC LÀ

 • Nếu bạn chọn Draw Text Box, một con trỏ hình chữ thập sẽ xuất hiện. Nhấp chuột trái và giữ chuột, kéo cho đến khi text box có kích thước như bạn mong muốn.

Bài 22: Làm việc với Text Box

 • Nhả chuột.

Thay đổi kiểu text box

 • Chọn text box. Tab Format mới xuất hiện cùng với Text Box Tools.

Bài 22: Làm việc với Text Box

 • Chọn tab Format.
 • Nhấp vào mũi tên drop-down More trong nhóm Text Box Style để hiển thị các tùy chọn kiểu khác.

Bài 22: Làm việc với Text Box

 • Di chuyển con trỏ qua các tùy chọn và tính năng Live Preview sẽ cho bạn xem trước các kiểu đó sẽ xuất hiện như thế nào trong tài liệu.
 • Nhấp chuột trái vào một kiểu để chọn nó.

Thay đổi Shape Fill

 • Chọn text box. Tab Format mới xuất hiện cùng với Text Box Tools.

Bài 22: Làm việc với Text Box

 • Bấm vào lệnh Shape Fill để hiển thị một danh sách drop-down.
 • Chọn một màu từ danh sách, chọn No Fill, hoặc một trong các tùy chọn khác.

Thay đổi Shape Outline (đường viền)

 • Chọn text box. Tab Format mới xuất hiện cùng với Text Box Tools.
 • Nhấp vào lệnh Shape Outline để hiển thị danh sách drop-down.

Bài 22: Làm việc với Text Box

 • Chọn một màu từ danh sách, chọn No Outline, hoặc một trong các tùy chọn khác.

Thay đổi hình dạng text box

 • Chọn text box. Tab Format mới xuất hiện cùng với Text Box Tools.
 • Nhấp vào lệnh Change Shape để hiển thị danh sách drop-down.

Bài 22: Làm việc với Text Box

 • Chọn một hình dạng thích hợp từ danh sách.

Di chuyển text box

 • Nhấp chuột trái vào text box. Con trỏ của bạn sẽ trở thành hình chữ thập có mũi tên ở mỗi đầu.
 • Giữ chuột trái và hãy kéo text box đến vị trí mong muốn trên trang.
 • Nhả chuột.

Thay đổi kích thước text box

 • Chọn text box.
 • Nhấp chuột trái vào một trong các handle màu xanh lam để thay đổi kích thước text box.
 • Giữ nút chuột và kéo các handle cho đến khi text box có kích thước như bạn mong muốn.

Nếu bạn kéo handle điều chỉnh kích thước màu xanh lam trên bất kỳ góc nào, text box sẽ thay đổi kích thước theo cùng tỷ lệ. Các handle điều chỉnh kích thước ở trên cùng hoặc dưới cùng của text box sẽ cho phép bạn thay đổi kích thước theo chiều dọc, còn các handle điều chỉnh ở bên trái và bên phải sẽ thay đổi kích thước text box theo chiều ngang.

Thực hành!

Sử dụng tờ rơi hoặc bất kỳ tài liệu Word nào khác mà bạn chọn để hoàn thành thử thách này.

 • Mở tài liệu hiện có.
 • Chèn một text box.
 • Thay đổi đường viền của text box thành màu khác.
 • Thay đổi màu nền của text box.
 • Di chuyển text box đến vị trí mong muốn.
 • Nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn vào text box.

>>Bài tiếp theo: Bài 23: Chèn Clip Art

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here