Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho bạn đọc cách bật macro trong Excel 2007, 2010, 2013 và 2016.

Hướng dẫn kích hoạt macro trên Excel

  • Cách bật macro trong Excel 2013-2016
  • Cách bật macro trong Excel 2010
  • Cách bật macro trong Excel 2007

Cách bật macro trong Excel 2013-2016

Cách bật macro trên Excel

Dưới đây là những việc cần làm, nếu thông báo lỗi ở trên hiển thị trong khi mở file hỗ trợ macro (XLS, XSLM, XLSB):

1. Bấm vào tab File (tab trên cùng bên trái trong cửa sổ Excel).

2. Nhấp vào nút Excel Options.

3. Nhấp vào Trust Center trong menu bên trái.

4. Nhấp vào Trust Center Settings trong cửa sổ bên phải.

5. Trong cửa sổ mới mở, nhấp vào Macro Settings trong menu bên trái.

6. Chọn Enable all macros.

7. Nhấn vào OK.

8. Nhấn vào OK một lần nữa.

9. Đóng tất cả các ứng dụng Office và khởi động lại Excel.

Cách bật macro trên Excel

Cách bật macro trong Excel 2010

Cách bật macro trên Excel

Để bật macro trong Excel 2010, hãy làm theo hướng dẫn sau:

1. Bấm vào tab File (tab trên cùng bên trái trong cửa sổ).

Cách bật macro trên Excel

2. Nhấp vào nút Excel Options.

Cách bật macro trên Excel

3. Nhấp vào Trust Center trong menu bên trái.

Cách bật macro trên Excel

4. Nhấp vào Trust Center Settings trong cửa sổ bên phải.

Cách bật macro trên Excel

5. Trong cửa sổ mới mở, nhấp vào Macro Settings trong menu bên trái.

Cách bật macro trên Excel

6. Tích vào tùy chọn Enable all macros (not recommended; potentially dangerous code can run).

Cách bật macro trên Excel

Cách bật macro trong Excel 2007

Bấm vào nút Office (nút trên cùng bên trái trong cửa sổ) và làm theo quy trình tương tự như trên.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

  • Tạo Macros trong Excel 2007
  • Cách bật/tắt Macro trong Word
  • Tạo và sử dụng các macro tự động trong Word 2010

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here