Cùng với Excel thì Google Sheets hiện tại cũng là công cụ văn phòng được nhiều người lựa chọn sử dụng, vì bạn có thể sử dụng trực tuyến, mọi thao tác sẽ tự động lưu và giao diện không quá khác với Excel. Và trong quá trình làm việc với Google Sheets, chúng ta sẽ gặp trường hợp tên hàm, định dạng ngày tháng, định dạng tiền tệ mặc định khác với nhu cầu sử dụng. Nếu vậy người dùng có thể thay đổi phần thiết lập Local và Timezone trong Google Sheets.

  • Cách chuyển file Excel sang Google Sheets
  • Cách thiết lập quyền chỉnh sửa bảng tính trên Google Sheets
  • Làm thế nào để chuyển đơn vị tiền tệ của từng cột, hàng trong Google Sheet

Cách thay đổi định dạng số trên Google Sheets

Bước 1:

Tại bảng tính trên Google Sheets chúng ta nhấn vào mục Tệp (File) chọn Cài đặt bảng tính (Spreadsheets settings…).

Cách chỉnh định dạng ngày tháng, tiền tệ trong Google Sheets

Bước 2:

Nếu người dùng muốn sử dụng hàm bằng tiếng Anh, sử dụng ngày tháng định dạng theo kiểu Việt Nam, đơn vị tiền tệ là đồng thì sẽ chỉnh sửa trong giao diện này.

Tại phần thiết lập Chung (General), phần Vị trí (Local) chúng ta chọn Vietnam, Múi giờ (Time zone) là (GMT+7:00) Bangkok rồi nhấn nút Lưu thay đổi (Save Settings).

Cách chỉnh định dạng ngày tháng, tiền tệ trong Google Sheets

Bây giờ khi nhấn vào phần quản lý Định dạng (Format) rồi nhấn tiếp vào phần Số (Number) sẽ thấy định dạng tiền tệ và ngày tháng đã chuyển về đúng như định dạng Việt Nam.

Cách chỉnh định dạng ngày tháng, tiền tệ trong Google Sheets

Ngoài ra khi nhấn chọn vào Định dạng khác (More Formats) sẽ có thêm các tùy chọn chỉnh sửa định dạng khác nếu bạn có nhu cầu.

Cách chỉnh định dạng ngày tháng, tiền tệ trong Google Sheets

Chúng có thể thay đổi kiểu định dạng muốn dùng rồi nhấn Apply (Áp dụng) để thay đổi.

Cách chỉnh định dạng ngày tháng, tiền tệ trong Google Sheets

Như vậy chúng ta đã thay đổi định dạng trên Google Sheets để đổi định dạng các hàm, ngày tháng, đơn vị tiền tệ. Định dạng trong bài sẽ để theo định dạng Việt Nam.

Xem thêm:

  • Làm thế nào để chuyển đơn vị tiền tệ của từng cột, hàng trong Google Sheet
  • Cách nhập số 0 trong Google Sheets
  • 6 hàm hữu ích trong Google Sheets có thể bạn chưa biết

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here