Nếu thường sử dụng Microsoft Office Excel để chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè thì có lẽ sẽ có trường hợp bạn muốn gửi file Excel dưới dạng PDF. Phương pháp mặc định của Microsoft cũng khá đơn giản nhưng có thể bạn không biết là còn có một cách khác để chuyển tập tin Excel sang PDF bằng Google Drive.

Bước 1: tải tập tin Excel lên thành một file Google Sheet.

Đăng nhập vào tài khoản Google Drive rồi chọn nút New > File Upload.

Cách chuyển file Excel sang PDF trực tuyến bằng Google Drive
Đưa file Excel lên Google Drive dưới dạng Google Sheet

Bước 2: Mở tập tin đã tải lên

Sau đó tìm tập tin đó trên máy tính và click đúp chuột để tải nó lên. Khi đã tải lên thành công, hãy quay trở lại Google Drive rồi tìm file đó, click chuột phải và chọn Open with Google Sheets.

Cách chuyển file Excel sang PDF trực tuyến bằng Google Drive
Mở tập tin Excel bằng Google Sheets

Bước 3: Tải tập tin Excel về dưới dạng PDF

Giờ bạn chỉ cần click vào mục File và chọn Download as PDF là có thể tải file Excel về dưới dạng PDF. Tới màn hình xác nhận, chỉ cần chọn Export.

Cách chuyển file Excel sang PDF trực tuyến bằng Google Drive
Tải file Excel đã được chuyển sang PDF về

Nếu bạn chưa biết phương pháp chuyển đổi mặc định của Microsoft Office thì đây là cách. Từ File trên thanh ribbon của Excel, chọn Save As và click đúp This PC. Sau đó từ cửa sổ Save As, chọn nơi muốn lưu tập tin và định dạng PDF cho file rồi chọn Save là xong.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here