Để đếm số từ có trong bảng dữ liệu trên Google Sheets, chúng ta có thể đếm số từ trong từng ô. Ngoài những con số trong bảng dữ liệu Google Sheets, người dùng trong nhiều trường hợp cũng cần đến số ký tự trong một chuỗi văn bản để tính toán hoặc kết hợp các hàm khác nhau, hoặc phục vụ cho nhu cầu của mình,… Trên Excel để tính số từ, chúng ta sẽ sử dụng hàm TRIM loại bỏ khoảng trắng, kết hợp hàm LEN và hàm SUBSTITUTE để thay thế văn bản hiện tại bằng văn bản mới.

Còn với Google Sheets, bạn có thể thực hiện đếm số từ có trong các ô ở bảng dữ liệu, với cách làm đơn giản hơn. Bài viết dưới đây của Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách đếm ký tự từ trên Google Sheets.

Cách đếm từ trong các ô trên Google Sheets

Chúng ta sẽ lấy ví dụ với bảng dưới đây và tính số từ có trong ô A6.

Cách đếm số từ trên Google Sheets

Bước 1:

Tại bảng dữ liệu muốn tính số từ có trong 1 ô, trước hết cần tạo 1 ô để nhập kết quả sau khi đếm từ. Tại ô đó nhập công thức đếm số từ trong một ô là =COUNTA(SPLIT(A6, ” “)). Hoặc bạn có thể nhập công thức lên thanh fx bên trên bảng dữ liệu.

Sau đó chúng ta nhấn Enter để thực hiện công thức.

Cách đếm số từ trên Google Sheets

Bước 2:

Ngay sau đó kết quả số từ cần đếm trong 1 ô xuất hiện ở ô kết quả như hình dưới đây. Chúng ta thực hiện thao tác tương tự với những ô muốn đếm số từ trong bảng dữ liệu Google Sheets, chỉ cần thay khu vực ô muốn đếm số từ là được. 

Cách đếm số từ trên Google Sheets

Như vậy với công thức tính COUNTA bên trên, bạn có thể dễ dàng đếm được số ký tự có trong 1 ô của bảng dữ liệu, thống kê trên Google Sheets. Công thức tính toán cũng như cách thực hiện vô cùng đơn giản và dễ nhớ, giúp bạn xử lý nhanh và tổng kết nhanh số từ trong những trường hợp cần thiết để đáp ứng tiêu chí cho bảng dữ liệu Google Sheets.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here