Trong các chương trình xử lý bảng tính, một sheet, tab sheet hoặc tab worksheet được sử dụng để hiển thị trang tính mà người dùng hiện đang chỉnh sửa. Mặc dù có nhiều chương trình xử lý bảng tính, nhưng cách chúng xử lý việc chuyển từ sheet (trang tính) này sang sheet khác là như nhau. Để tìm hiểu cách di chuyển giữa các sheet, hãy làm theo các bước dưới đây.

Cách di chuyển giữa các sheet trong chương trình xử lý bảng tính

1. Mở chương trình xử lý bảng tính muốn sử dụng.

2. Mở worksheet muốn sử dụng.

3. Ở góc dưới bên trái của màn hình, hãy tìm các tab Sheet.

4. Nhấp vào các tab này để chuyển đổi giữa các sheet.

Mẹo:

Cách di chuyển giữa các sheet trong chương trình xử lý bảng tính

Mỗi file Excel có thể có nhiều bảng tính, nhưng số sheet mặc định là 3. Các tab này được gắn nhãn “Sheet 1″, “Sheet 2” và “Sheet 3”. Người dùng có thể thêm, di chuyển và đổi tên cho trang tính.

Trong Microsoft Excel, bằng cách nhấp vào tab worksheet (nằm ở dưới cùng của cửa sổ), người dùng có thể di chuyển giữa các worksheet khác nhau. Ngoài ra, người dùng có thể di chuyển giữa các trang tính trong Microsoft Excel bằng cách nhấn Ctrl + Pg Up hoặc Pg Dn.

Trong Google Sheets, bạn có thể di chuyển giữa các trang tính bằng cách nhấn Ctrl + Shift + Pg Up hoặc Pg Dn.

Xem thêm:

  • Cách đổi dấu chấm thành dấu phẩy trên Google Sheets
  • Thủ thuật ẩn, hiện Sheet trong Excel
  • Phím tắt để trở về ô hiện hành trong Excel

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here