Tạo bảng biểu trên Word là thao tác cơ bản và đơn giản với người dùng. Theo mặc định, khi chúng ta tạo bảng biểu thì các cột sẽ được chỉnh kích thước dài và rộng ở từng ô bằng nhau. Tuy nhiên, kích thước này sẽ thay đổi khi bạn nhập nội dung vào bảng, chỉnh sửa cột hoặc thêm bớt dòng hoặc cột vào bảng biểu đã tạo. Điều này dẫn đến bố cục toàn bảng biểu sẽ thay đổi, không chuẩn như khi mới tạo.

Trước khi lưu lại nội dung bảng biểu, người dùng cần điều chỉnh lại kích thước cột dòng, bằng tính năng xây dựng các dòng cột bằng nhau có sẵn trên Word. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc có thể thay đổi kích thước bảng biểu.

Bước 1:

Tại bảng biểu cần điều chỉnh kích thước, chúng ta click vào biểu tượng 4 mũi tên ở phía trên bên trái của bảng, để chọn toàn bộ bảng. Sau đó click chuột phải để xuất hiện các tùy chọn cho bảng.

Ở đây điều chỉnh kích thước bảng sẽ gồm 2 tùy chọn:

  • Distribute Rows Evenly: Chỉnh chiều cao các dòng bằng nhau
  • Distribute Columns Evenly: Chỉnh chiều rộng các cột bằng nhau

Cách điều chỉnh kích thước ô trong bảng Word bằng nhau

Bước 2:

Chẳng hạn chúng ta sẽ điều chỉnh độ rộng ở các cột bằng nhau nên sẽ nhấn chọn Distribute Columns Evenly.

Cách điều chỉnh kích thước ô trong bảng Word bằng nhau

Kết quả cho thấy độ rộng ở các cột đã được điều chỉnh bằng nhau, nhưng chiều cao của các hàng thì vẫn lệch nhau.

Cách điều chỉnh kích thước ô trong bảng Word bằng nhau

Bước 3:

Tiếp đến, để điều chỉnh chiều cao giữa các hàng, người dùng cũng chọn vào biểu tượng mũi tên 4 chiều để chọn toàn bộ bảng biểu, rồi chọn Distribute Rows Evenly.

Cách điều chỉnh kích thước ô trong bảng Word bằng nhau

Ngay sau đó bạn cũng thấy chiều cao ở từng dòng trong bảng được chỉnh lại bằng nhau.

Cách điều chỉnh kích thước ô trong bảng Word bằng nhau

Như vậy chúng ta sẽ có một bảng biểu có chiều dài và chiều rộng ở từng ô, từng cột bằng nhau.

Cách điều chỉnh kích thước ô trong bảng Word bằng nhau

Lưu ý với người dùng, khi điều chỉnh chiều dài các cột cũng nên hiển thị thanh Ruler và để ý kích thước trên Ruler, có thể click vào và kéo để có thông số bảng chính xác hơn.

Cách điều chỉnh kích thước ô trong bảng Word bằng nhau

Việc điều chỉnh lại kích thước các cột và dòng trong bảng biểu là thao tác cần thiết để tạo được bảng Word hoàn chỉnh. Ngoài ra trong suốt quá trình chỉnh sửa nên để hiển thị thanh Ruler, nhằm xác định kích thước bảng chuẩn hơn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here