Trong các hàm cơ bản trên Excel, COUNTIF là hàm thống kê cơ bản dùng để đếm ô thỏa mãn điều kiện đưa ra trong phạm vi vùng điều kiện đã chỉ ra. Lúc này cú pháp hàm thực hiện sẽ có điều kiện kèm theo. Thường thì hàm COUNTIF sẽ dùng với những bảng dữ liệu thống kê, yêu cầu tìm kiếm giá trị nào đó với điều kiện cho sẵn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng hàm COUNTIF trên Excel để tìm giá trị thỏa mãn điều kiện.

  • Cách dùng hàm COUNT trong Excel
  • Cách kết hợp hàm Sumif và hàm Vlookup trên Excel
  • Cách tự động hiện tên khi nhập mã trong Excel

Hướng dẫn dùng hàm COUNTIF Excel

Hàm COUNTIF trên Excel có cú pháp là =COUNTIF(range;criteria).

Trong đó range là phần vùng muốn đếm dữ liệu bắt buộc phải có. Có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống sẽ được bỏ qua. Criteria là phần điều kiện bắt buộc phải có để đếm các giá trị trong range, có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.

Lưu ý với bạn đọc:

  • Hàm COUNTIF trả về kết quả sau khi sử dụng điều kiện với các chuỗi ký tự hơn 255 ký tự.
  • Đối số criteria cần để trong dấu ngoặc kép. Không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.

Có thể sử dụng ký tự dấu chấm hỏi và dấu sao trong điều kiện criteria, trong đó 1 dấu hỏi là 1 ký tự và 1 dấu sao là 1 chuỗi ký tự. Tùy vào từng cài đặt trên máy mà dấu phân cách trong hàm là , hoặc ; để sử dụng.

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm COUNTIF với bảng dữ liệu dưới đây và các ví dụ tìm kiếm dữ liệu khác nhau.

Cách dùng hàm COUNTIF trên Excel

1. Tìm kiếm số lượng tên hàng Xoài trong bảng

Chúng ta có công thức thực hiện là =COUNTIF(B2:B8,”xoài”) rồi nhấn Enter để thực hiện hàm.

Cách dùng hàm COUNTIF trên Excel

Kết quả sẽ ra 1 giá trị tên Xoài trong bảng dữ liệu.

Cách dùng hàm COUNTIF trên Excel

2. Tìm số lượng hàng không phải là Chanh trong bảng

Chúng ta sử dụng điều kiện tên hàng không phải là Chanh là “<>chanh” rồi nhập công thức =COUNTIF(B2:B8,”<>chanh”). Kết quả sẽ ra 5 mặt hàng không có tên chanh trong bảng dữ liệu.

Cách dùng hàm COUNTIF trên Excel

3. Tìm số mặt hàng có số lượng bán >= 10 kg

Điều kiện sử dụng với nội dung là “>=10” tại cột số lượng bán với công thức hàm là =COUNTIF(C1:C8,”>=10″) và nhấn Enter.

Cách dùng hàm COUNTIF trên Excel

Kết quả sẽ ra 6 mặt hàng với số lượng bán >= 10 kg.

Cách dùng hàm COUNTIF trên Excel

4. Tìm kiếm đơn hàng có tên Chanh sử dụng ký tự thay thế

Chúng ta có thể thay thế bằng ký tự * để tìm kiếm giá trị với công thức là =COUNTIF(B2:B8,”C*”) và nhấn Enter.

Cách dùng hàm COUNTIF trên Excel

Kết quả sẽ ra được như hình dưới đây.

Cách dùng hàm COUNTIF trên Excel

5. Tìm kiếm mặt hàng có tên khác ô B2

Ở đây chúng ta sẽ tìm những mặt hàng có tên khác ô B2 là Chanh bằng cách dùng ký tự & trước ô tham chiếu, với cú pháp hàm =COUNTIF(B2:B8,”<>”&B2). Kết quả cũng ra số mặt hàng chính xác là 5.

Cách dùng hàm COUNTIF trên Excel

Trên đây là cách sử dụng hàm COUNTIF với những ví dụ cụ thể để sử dụng hàm và kết hợp các ký tự như thế nào để tìm giá trị thỏa mãn điều kiện trong vùng dữ liệu. Lưu ý với dấu phân cách , hoặc ; sẽ tùy vào từng máy, nếu báo lỗi ở phần dấu bạn cần kiểm tra lại dấu phân cách.

Xem thêm:

  • Cách dùng hàm AVERAGEIF trên Excel
  • Cách sử dụng hàm LEN trong Excel
  • Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here