Việc sử dụng dấu chấm hoặc dấu phẩy để phân cách hàng nghìn trong số liệu sẽ phụ thuộc vào việc bạn phân tách số thập phân hay các hàng đơn vị trong 1 dãy số. Tuy nhiên nhiều người khi làm việc trên Google Sheets lại gặp phải tình huống chỉ hiển thị dấu chấm để phân cách hàng nghìn và dấu phẩy để phân cách hàng thập phân, hoặc ngược lại. Nếu bạn muốn chỉnh lại dấu phân cách hàng nghìn trong các số liệu trên Google Sheets thì có thể theo dõi bài viết dưới đây.

  • Cách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trên Excel
  • Cách đổi dấu phẩy thành dấu chấm trên Word
  • Cách nhập số 0 trong Google Sheets

Hướng dẫn đổi dấu chấm thành dấu phẩy Google Sheets

Bước 1:

Chúng ta sẽ xử lý các số liệu dưới đây, chuyển đổi dấu chấm thành dấu phẩy để phân cách hàng nghìn trong số liệu.

Cách đổi dấu chấm thành dấu phẩy trên Google Sheets

Trước hết nhấn chọn vào mục Tệp (File) ở bên trên rồi chọn tiếp vào Cài đặt bảng tính… (Spreadsheet settings…) ở bên dưới cùng danh sách.

Cách đổi dấu chấm thành dấu phẩy trên Google Sheets

Bước 2:

Trong giao diện mới hiển thị, phần Ngôn ngữ (Locale) chuyển về Hoa KỳMúi giờ (Time zone) chuyển về (GMT+07:00) Jakarta. Cuối cùng nhấn nút Lưu cài đặt (Save settings) để lưu lại thay đổi.

Cách đổi dấu chấm thành dấu phẩy trên Google Sheets

Kết quả chúng ta sẽ thấy dãy số liệu tự động chuyển đổi dấu chấm sang dấu phẩy để phân cách hàng nghìn trong dãy số.

Cách đổi dấu chấm thành dấu phẩy trên Google Sheets

Như vậy việc đổi dấu chấm sang dấu phẩy trên Google Sheets sẽ giúp người dùng dễ dàng phân biệt giá trị số liệu, tính toán chính xác hơn giữa số nguyên hay số thập phân.

Xem thêm:

  • Cách chỉnh định dạng ngày tháng, tiền tệ trong Google Sheets
  • Cách thiết lập quyền chỉnh sửa bảng tính trên Google Sheets
  • Làm thế nào để chuyển đơn vị tiền tệ của từng cột, hàng trong Google Sheet

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here